Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanika soustav těles

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31TZ003 ZK 65P
Garant předmětu:
Michael Valášek
Přednášející:
Václav Bauma, Zbyněk Šika, Michael Valášek
Cvičící:
Václav Bauma, Zbyněk Šika, Michael Valášek
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Student se seznámí s hlavními moderními postupy mechaniky soustav mnoha těles.

•Vektový a maticový přístup ke kinematickému popisu

•Kinematika otevřeného řetězce, nižší a vyšší kinematické dvojice, kvaterniony

•Kinematika uzavřené smyčky

•Analytická řešitelnost, přesnost, syntéza a optimalizace kinematiky

•Singulární případy a numerické řešení kinematiky

•Přístupy k dynamickému popisu

•Ekvivalence a interpretace dynamických popisů

•Popis poddajných soustav (modální, ANCF a další popisy)

•Numerické řešení dynamiky

•Přesnost, syntéza a optimalizace dynamiky

•Efektivnost formalismů soustav mnoha těles

•Modelování mechanických soustav jako soustav mnoha těles

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996

•Shabana, A.A.: Dynamics of Multibody Systems, Cambridge University Press, New York 2013

•de Jalon, J.G., Bayo, E.: Kinematic and Dynamic Simulation of Multibody Systems: The Real-Time Challenge,

Springer Verlag 1994

•Bauchau, O.A.: Flexible Multibody Dynamics, Springer 2011

•Banerjee, A.K.: Flexible Multibody Dynamics: Efficient F

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6687906.html