Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných prvků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W01TZ007 ZK 65P česky
Garant předmětu:
Petr Sváček
Přednášející:
Petr Sváček
Cvičící:
Petr Sváček
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Variační formulace okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice, slabé řešení, matematické základy metody konečných prvků.

Souvislost slabého a klasického řešení.

Odhad chyby.

Volba prostoru konečných prvků.

Užití metody konečných prvků pro eliptické, parabolické a hyperbolické rovnice.

Příklady v 1D, 2D.

Aplikace metody konečných prvků: rovnice vedení tepla, vlnová rovnice, problém konvekce-difuze, problém lineární pružnosti, Stokesův problém a Navierovy-Stokesovy rovnice.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Sváček, P., Feistauer, M.: Metoda konečných prvků, 2006, Vydavatelství ČVUT.

Johnson, C.: Numerical Solution of Partial Differential Equation by the Finite Element Method, 1987, Cambridge University Press.

P. G. Ciarlet, The Finite Element Method for Elliptic Problems, SIAM, 2002 (2nd edition).

Míka, S., Přikryl, P.: Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, 1995, ZČU Plzeň.

Vitásek, E.: Numerické metody, 1987, SNTL.

Poznámka:

Předmět je přednášen vždy v letním semestru (společně s předmětem 2011069). Pro přesnější informace se ozvěte emailem vždy poslední týden před zahájením semestru.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6686706.html