Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W01TZ005 ZK 65P česky
Garant předmětu:
Luděk Beneš
Přednášející:
Luděk Beneš
Cvičící:
Luděk Beneš
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Cíl a zaměření:

Numerické řešení počáteční úlohy pro diferenciální rovnice vyšších řádů a pro soustavy diferenciálních rovnic.

Numerické řešení okrajové úlohy pro obyčejnou diferenciální rovnici druhého řádu.

Základní pojmy, existence a jednoznačnost řešení, lokální a globální chyba, konvergence, konzistence, stabilita.

Jednokrokové a vícekrokové metody explicitní i implicitní, zejména Runge-Kuttovy metody, metody Adamsovy, BDF, metody prediktor - korektor.

Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice 2.řádu.

Metoda střelby, metoda konečných diferencí, základ slabé formulace a Petrov-Galerkinova metoda.

Aplikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Buchanan, J.L.:Numerical Methods and Analysis, 1992, McGraw-Hill.

Brenan, K.E.,Campbell, S.L.,Petzold, L.R.: Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations, 1989, Elseview.

Haier, E., Wanner, G.:Solving Ordinary Differential Equations II, 1996, Springer-Verlag.

LeVegue, R.J.: Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations , 2007, SIAM.

Nakamura, S.: Applied Numerical Methods with Software, 1991, Prentice Hall.

Ferzinger J.H.: Numerical Methods for Engineering application, 1998, WILLEY-INTERSCIENCE

Vitásek E.: Numerické metody, 1987 SNTL

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6686506.html