Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W01TZ005 ZK 65P česky
Garant předmětu:
Luděk Beneš
Přednášející:
Luděk Beneš
Cvičící:
Luděk Beneš
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Cíl a zaměření:

Numerické řešení počáteční úlohy pro diferenciální rovnice vyšších řádů a pro soustavy diferenciálních rovnic.

Numerické řešení okrajové úlohy pro obyčejnou diferenciální rovnici druhého řádu.

Základní pojmy, existence a jednoznačnost řešení, lokální a globální chyba, konvergence, konzistence, stabilita.

Jednokrokové a vícekrokové metody explicitní i implicitní, zejména Runge-Kuttovy metody, metody Adamsovy, BDF, metody prediktor - korektor.

Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice 2.řádu.

Metoda střelby, metoda konečných diferencí, základ slabé formulace a Petrov-Galerkinova metoda.

Aplikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Buchanan, J.L.:Numerical Methods and Analysis, 1992, McGraw-Hill.

Brenan, K.E.,Campbell, S.L.,Petzold, L.R.: Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations, 1989, Elseview.

Haier, E., Wanner, G.:Solving Ordinary Differential Equations II, 1996, Springer-Verlag.

LeVegue, R.J.: Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations , 2007, SIAM.

Nakamura, S.: Applied Numerical Methods with Software, 1991, Prentice Hall.

Ferzinger J.H.: Numerical Methods for Engineering application, 1998, WILLEY-INTERSCIENCE

Vitásek E.: Numerické metody, 1987 SNTL

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6686506.html