Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie metrologických procesů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34OZ005 ZK 4P+2C
Garant předmětu:
Libor Beránek
Přednášející:
Libor Beránek, Rudolf Dvořák
Cvičící:
Libor Beránek
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

• Metrologické zabezpečení a úloha v managementu jakosti

• Geometrické vlastnosti povrchu (přímost, rovinnost, kruhovitost, válcovitost, drsnost), úchylky polohy

• Dotykové a bezdotykové metody měření

• Volba metody měření a přístrojového vybavení

• Etalonáž vybraných veličin

• Teorie chyb a nejistota měření, nejčastěji používaná rozdělení

• Vyhodnocení naměřených dat

• Vybrané kalibrační postupy

• Systém norem GPS (Geometrical Product Specifications) a začlenění metrologie

• Souřadnicové měřicí stroje

• Laserinterferometry

• Měření úchylek tvaru a textury

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Servin, M., Quiroga, J. A., Padilla, M.: Fringe pattern analysis for optical metrology: theory, algorithms, and

applications. Hoboken, NJ: Wiley, 2014. 345 p. 9783527411528-

• Tůmová, O.: Metrologie a hodnoceni procesů. 1. vyd, Praha: BEN - technická literatura, pp. 231, 2009, ISBN 978-80-7300-249-7.

• odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6686206.html