Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení jakosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34OZ003 ZK 4P+2C
Garant předmětu:
Rudolf Dvořák, Jan Podaný
Přednášející:
Rudolf Dvořák, Jan Podaný
Cvičící:
Jan Podaný
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

• Základní pojmy managementu kvality

• Statistické nástroje zajišťující kvalitu

• Nástroje managementu kvality

• Total Quality Management

• Neustálé zlepšování kvality

• Kvalita v předvýrobních etapách

• Kvalita ve výrobních etapách

• Kvalita v povýrobních etapách

• Filosofie Six Sigma

• Lidský faktor ovlivňující kvalitu

• Metody tvůrčí práce

• Audity

• Kvalita a metrologie

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality

• Nenadál, J. a kol.: Moderní management jakosti. Management Press. 2008. ISBN 978-80-7261-186-7

• odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6686006.html