Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optimalizace řezných podmínek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34OZ002 ZK 6P
Garant předmětu:
Jan Mádl
Přednášející:
Jan Mádl
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

• Ekonomika obrábění, výrobní náklady. Význam optimalizace obráběcího procesu, použití počítačů.

• Trendy vývoje obráběcích nástrojů. Optimalizace obráběcích nástrojů.

• Varianty optimalizace řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů, optimalizace při práci jedním nástrojem.

• Složitější případy optimalizací.

• Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium minimálních výrobních nákladů.

• Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium maximální produktivity, kritérium maximálního úběru.

• Omezující podmínky a jejich matematická formulace.

• Oblasti přípustných řešení.

• Optimální trvanlivost nástroje. Postupný způsob optimalizace.

• Komplexní způsoby optimalizací.

• Podklady pro optimalizaci. SW pro optimalizaci.

• Stochastika obráběcího procesu a optimalizace.

• Optimalizace s monitorováním obráběcího procesu. Adaptivní optimalizace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Yuvaraj, N., Pradeep Kumar, M.Multiresponse Optimization of Abrasive Water Jet Cutting Process Parameters Using TOPSIS Approach, Materials and Manufacturing Processes, 30:7, 2015. 882-889

• Mádl, J., Kvasnička, I.: Optimalizace obráběcího procesu, ČVUT monografie, 1999, Praha

• Dupačová,J.-Charamza,P.-Mádl,J.: A Mathematical Model for Optimization of Cutting Conditions in Machining. Operationss Research Proceedings. Springer-Verlag, 1994, s. 28-32.

• odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6685906.html