Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální metody v technologii obrábění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34OZ001 ZK 6P
Garant předmětu:
Jan Mádl
Přednášející:
Jan Mádl
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

• Měření sil, polohy, rychlosti, zrychlení, teplot, termočlánky

• Plánování, provádění a vyhodnocování experimentů v obrábění

• Experimentální studium tvoření třísky, primární a sekundární plastické deformace

• Studium povrchové vrstvy obrobené plochy, zbytkových napětí a zpevnění povrchu

• Měření sil řezání a vibrací při obrábění, měření tepla, teploty řezání a teplotních polí, opotřebení a trvanlivostí nástrojů

• Experimentální studium obrobitelnosti, řezivosti a vlastností procesních kapalin

• Vliv technologických procesů na kvalitu povrchů

• Hodnocení tepelných a napěťových polí

• Mikrogeometrie a struktura povrchů, vady

• Strukturní změny v podpovrchové vrstvě, změny mechanických charakteristik, fyzikální a chemické změny

• Zbytková pnutí, měření a hodnocení zbytkových pnutí

• Komplexní vyjádření kvality povrchů, vliv kvality na vlastnosti a provozní chování součástí

• Mechanické zpevňovací procesy, funkční vrstvy a povlaky

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Slaný, M.: Studium účinků pasivních silových složek řezání na obráběný povrch. VUT, Brno 2013. ISSN 1213-4198.

• [Online] [vid.: 28. 3. 2019.] Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/30311522.pdf

• Mádl, J.: Experimentální metody v teorii obrábění, ČVUT, Praha 1988

• Neckář,F.,Kvasnička.I.:Vybrané statě z úběru materiálu. Skripta ČVUT v Praze, 1991

• odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6685806.html