Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teoretický základ výrobních technologií

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34TZ001 ZK 5P
Garant předmětu:
František Holešovský
Přednášející:
Aleš Herman, František Holešovský, Ladislav Kolařík, Viktor Kreibich, Jan Mádl
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Teoretický základ výrobních technologií z oblastí: slévání, tváření, svařování, povrchových úprav, obrábění.

• Termodynamické základy tavicího procesu, fyzikálně chemické jevy působící při procesu slévání v soustavě forma-kov

• Kinetika krystalizace a tuhnutí slévárenských slitin

• Fyzikální příčiny elastických i plastických deformací. Tenzory napětí, deformace a jejich využití pro tvářecí procesy Podmínky plasticity, modely zpevnění materiálu při tváření

• Teorie el. oblouku, termodynamické děje a využití různých druhů el. proudu pro svařování, rovnice vedení tepla a tepelná bilance. Způsoby regulace svařovacích parametrů, statické a dynamické charakteristiky svařovacích zdrojů

• Vznik Joulova odporového tepla a jeho využití pro svařovací proces, velikost a rozdělení elektrického odporu.

• Teorie koroze a jejich formy, význam a rozdíl potenciálů, základy elektrochemie

• Tvoření třísky, primární a sekundární plastická deformace při tvoření třísky. Tvoření nárůstku, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění povrchu

• Vliv geometrie břitu na tyto jevy, síly, chvění a teploty při obrábění. Příčiny a formy opotřebení břitu, trvanlivost nástroje, obrobitelnost, řezivost a řezné prostředí.

• Krystalická stavba a klasifikace brousicích materiálů, stavba brousicích nástrojů, vázané, pružně uložené a volné abrazivo.

• Tvorba třísky a vytváření povrchu při broušení, hodnocení efektivnosti procesu broušení

• Podobnost jako základ modelování, systémová analýza, modelování struktury výrobního programu a výrobních systémů.

• Přiřazovací model, heuristické metody řešení matematických modelů, metoda větví a mezí, model hromadné obsluhy, shluková analýza.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Holešovský, F.: Abrazivní metody dokončování povrchů: Metodická příručka. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2015. ISBN 978-80-86302-68-3

• Mádl, J.; Koutný, V.: Machinability of lead free copper alloys. Manufacturing Technology. 2015, 15(5), 870-875. ISSN 1213-2489.

• Vetiška, A.: Teoretické základy slévárenské technologie, SNTL, Praha, 1972

• Kuncipál, J. a kolektiv: Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986

• Němec, J. : Fyzikální a metalurgické základy obloukového svařování, SNTL, Praha, 1977

• Počta: Základy teorie tváření kovů, SNTL 1966

• Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT, 1999

• Marinescu, I.D. etc. Handbook Machining with Grinding Wheels. CRC Press, Boca Raton, 2007

• Mádl, J.: Teorie obrábění, ČVUT, Praha, 1996

• odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6685706.html