Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Managing Information in BIM

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128MBIM Z 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Vladimír Nývlt
Přednášející:
Vladimír Nývlt
Cvičící:
Vladimír Nývlt
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty pochopit význam řízení „stavebních“ znalostí "(třeba lepší znalosti investičních, stavebních a provozních procesů). Studenti budou schopni pracovat s datovým modelem stavby, vytvořeným klasickým způsobem 3D modelování, a než budou studenti schopni s modelem pracovat, podpoří následné stavební procesy na základě řízení informací - koordinace projektu stavby do fáze projektování pro stavební povolení, podpora kvalitního výběru dodavatele, řízení stavebních prací, jejich etap a minimalizace kolizí, řízení logistiky stavebních prvků pro výstavbu (výběr subdodavatelů, dodávky ve správné kvalitě, množství a čase), řízení informací potřebných pro předání investorovi po kolaudaci. Studenti se také naučí porozumět úrovni podrobnosti a potřebným informacím o stavebních prvcích v celém procesu - LOD Level of Development - a její standardizaci pro potřeby projektanta, investora, dodavatele a správce objektu. Pochopí a procvičí si také způsoby komunikace (např. na základě SW 4projekty) napříč BIM týmem, tj. od investora po dodavatele, a způsoby práce BIM manažera, který metodicky koordinuje a řídí tým. Krátké seznámení studentů proběhne nad datovým formátem IFC ve verzi dostupné pro daný ročník výuky.

Požadavky:

N/A

Osnova přednášek:

1. Úvod do BIM z hlediska správy informací

2. Řízení znalostí v BIM - dlouhodobé přínosy

3. Obecné otázky práce s BIM

4. Od 3D modelů k modelům BIM

5. BIM a životní cyklus budov

6. Procesy informačního modelování

7. BIM - řízení životního cyklu

8. BIM - LOD, význam pro standardizaci

9. BIM - LOD - specifikace

10. Řízení informací a znalostí v BIM

11. Klíčová témata související s BIM

12. Implementace BIM a další rozvoj

Osnova cvičení:

1. Úvod do BIM z hlediska správy informací

2. Řízení znalostí v BIM - dlouhodobé přínosy

3. Obecné otázky práce s BIM

4. Od 3D modelů k modelům BIM

5. BIM a životní cyklus budov

6. Procesy informačního modelování

7. BIM - řízení životního cyklu

8. BIM - LOD, význam pro standardizaci

9. BIM - LOD - specifikace

10. Řízení informací a znalostí v BIM

11. Klíčová témata související s BIM

12. Implementace BIM a další rozvoj

Cíle studia:

Porozumět základům BIM v životním cyklus stavby

Studijní materiály:

ČERNÝ, M. 2013 BIM Handbook, Prague: BIM Expert Board, ISBN 978-80-260-5296-8

UNDERWOOD, J., ISIKDAG, U. (Eds.) 2010 Handbook of Research on Building Information Modeling and Construction of Informatics: Cocepts and Technologies. New York: Hershey. ISBN 978-1-60566-928-1

EASTMAN, C.M., TEICHOLZ, P., SACKS, R., LISTON, K. 2011. BIM Handbook. Hoboken NJ: Wiley. ISBN 978-0-470-54137-1

BEW, M., RICHARDS, M. 2008 Why is BIM & why is the government seeking its adoption (c) Bew-Richards 2008/10

Poznámka:
Další informace:
nejsou
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-467

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B467
místnost TH:B-467

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B467

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-467

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B467
místnost TH:B-467

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B467
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6684406.html