Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Automatizace procesu svařování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33OZ001 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Ladislav Kolařík
Přednášející:
Ladislav Kolařík
Cvičící:
Ladislav Kolařík
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Specifikace mechanizované, automatizované a robotizované výroby z hlediska svařování. Výběr technologií a metod spojování materiálů, vhodných pro automatizaci a robotizaci. Metody svařování - popis a porovnání, optimalizace režimů svařování, řízení a monitorování svařovacích parametrů a procesu. Periferní svařovací zařízení. Zařazení do výrobního cyklu. Technická, bezpečnostní a ekonomická hlediska automatizace a robotizace svařování.

•Všeobecný úvod do automatizace - základní pojmy, definice a rozdělení

•Metody spojování vhodné pro mechanizovanou, automatizovanou a robotizovanou výrobu - přehled o svařovacích procesech a jejich vliv na kvalitu a produktivitu výroby

•Typy senzorů - rozdělení a použití - typické způsoby využití (sledování svarové spáry, snímání oblouku)

•Periferní zařízení - typy polohovadel a manipulátorů, čistící a výměnné stanice

•Způsoby řízení a monitorování svařovacích parametrů

•Robotizace svařovacího procesu - simulace, programování (on-line, off-line)

•Možnosti zvyšování produktivity: svařování do úzkého úkosu, orbitální svařování, multidrátové systémy podávání PM

•Digitální svařovací zdroje pro obloukové svařování a nové modifikace typu přenosů svarového kovu

•Vysokovýkonné způsoby obloukového svařování

•Moderní způsoby automatizace odporového svařování

•Additivní způsoby výroby – robotickým navařování (WAAM)

•Automatické způsoby kontroly kvality svarových spojů,

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Kolektiv autorů.: Technologie svařování a zařízení, učební texty IWE, VUT Brno, Brno, 2016

•J. Norberto Pires; Altino Loureiro; Gunnar Bölmsjo. Welding Robots - Technology, System Issues and Application, Springer, 2006, ISBN 9781846281914

•Tzyh-Jong Tarn, Shan-Ben Chen, and Xiao-Qi Chen. Robotic Welding, Intelligence and Automation, Rwia'2014. Advances in Intelligent Systems and Computing Ser. Springer, ISBN 9783319189963

•Kuncipál, J. a kolektiv : Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986

•Stewart, J.P. : The Welder´s handbook, Reston Publishing, Reston, 1981

•Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000

•Howard B. Cary: Arc welding Automation, Taylor and Francis, 1995, ISBN 9781482295504

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6683706.html