Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Teorie tváření kovů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33OZ012 ZK 52P+26C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cíl a zaměření:

Cílem předmětu je získat znalosti v oblasti teorie tváření kovů pro využití v aplikacích pro výrobní technologie používané ve strojírenském průmyslu.

•Základy teorie plasticity.

•Tensorové vyjádření stavu napětí a deformace.

•Pracovní diagram a jeho aproximace.

•Metody analýzy tvářecích procesů a výpočtu energeticko-silových parametrů.

•Tvařitelnost kovů a faktory, které ji ovlivňují.

•Křivky mezních deformací pro plošné a objemové tváření (FLD, FLC)

•Materiálové, konstrukční a technologické faktory a jejich vliv na tvářecí proces.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Hosford, W.F., Caddell R.M.: Metal Forming – Mechanics and Metallurgy, 4th Edition. Cambridge University Press, - 2011

•Paulo Davim, J, Materials Forming and Machining: Research and Development , Woodhead Publishing Ltd, 2016, ISBN 9780857094834

•Narayanan, R. Ganesh; Dixit, Uday S. Metal forming: technology and process modelling, McGraw-Hill Education LLC, 2013, ISBN 9781259007347

•Marciniak, Z.: Mechanics of Sheet Metal Forming. Butterworth-Heinemann 2002.

•Mielnik, E.M.: Metalworking Science and Engineering. McGraw-Hill, Inc. 1991

•Chakrabarty, Jagabanduhu. Theory of Plasticity (3rd Edition), Butterworth-Heinemann, 2006, ISBN 9780080481364

•ASM Metals Handbook: Vol.14A Metalworking - Bulk forming; Vol. 14B Sheet Forming, USA ASM, 2005

•Počta, B.: Základy teorie tváření kovů, SNTL, 1966

•Blaščík,E.- Polák,K.: Teória tvarnenia, Alfa – SNTL, 1985

•Storožev, M.V.- Popov, J.A.: Teória tvarnenia kovov, Alfa – SNTL, Bratislava, 1978

•Kotouč, J. a kol.: Teorie a metodika tváření. Návody ke cvičení. ČVUT, Praha, 1992

•Valenta, J. a kol.: Novodobé metody výpočtu tuhosti a pevnosti ve strojírenství. SNTL, Praha, 1975.

•Primus, F. Teorie tváření plechů a trubek. ČVUT, Praha, 1980.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6683406.html