Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologie svařování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33OZ010 ZK 78P
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Rozdělení a podrobný popis principu jednotlivých metod svařování, pájení a tepelného dělení - konvenčních i speciálních, značení metod dle platných EN a ASM norem. Teorie elektrického oblouku. Svařovací zdroje pro obloukové a odporové svařování. Základy svařitelnosti kovových materiálů. Aplikace a použití jednotlivých metod svařování. Posouzení výhod a nevýhod jednotlivých metod spojování a tepelného dělení. Návrh vhodné metody spojování pro konkrétní aplikace.

•Všeobecný úvod do technologie svařování - terminologie (EN ISO 6947, ISO 17 659), historie, rozdělení metod

svařování a jejich značení (EN ISO 4063)

•Popis principu jednotlivých metod svařování a tepelného dělení, výhody a nevýhody, zařízení, použití a aplikace:

o Plamenové svařování a příbuzné procesy (OGW)

•Ruční obloukové svařování obalenými elektrodami (MMA)

•Poloautomatické svařování tavící se kovovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního a aktivního plynu, svařování plněnou elektrodou (MIG/MAG, FCAW)

•Svařování neodtavující se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (WIG/TIG)

- Automatické svařování pod tavidlem (SAW)

•Odporové svařování (bodové, švové, výstupkové, stykové)

•Ostatní svařovací procesy

•Základní metody pájení - porovnání s metodami svařování

•Metody tepelného dělení (řezání kyslíkem, plazmou a laserem)

•Metody termického nástřiku a navařování

•Zdroje energie pro obloukové a odporové svařování

•Deformace a napětí při svařování - důvody vzniku, způsoby eliminace

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Kolektiv autorů.: Technologie svařování a zařízení, učební texty IWE, VUT Brno, Brno, 2016

•Kolařík, L.; Wald, F.; Řezníček, J.; Janovec, J.; Ryjáček, P.; Kuklík, V.; Kolaříková, M.; Port, P. (2017)

Konstrukce a navrhování svarových spojů (učební texty pro mezinárodní/evropské svářečské inženýry a technology), Praha-Vršovice: Studio BESR - Digitální tisk, ISBN 978-80-01-06315-6.

•F.C. Campbell. Joining. Understanding the Basics, A S M International, 2010, ISBN 9781615038251

•Kuncipál, J. a kolektiv : Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986

•Országh, V., Országh, P.: Zváranie TIG ocelí a neželeznýh kovov, Polygrafia SAV, Bratislava, 1998

•Országh, P., Országh, V.: Zváranie MIG⁄MAG ocelí a neželezných kovov, Polygrafia SAV, Bratislava, 2000

•Zeke, J. : Základy metalurgie zvárania s tavivovou ochranou, Alfa, Bratislava, 1990

•Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000

•Adamka, J. a kolektiv : Základy zvárania, dělenka a spájkovania kovov, Alfa, Bratislav, 1983

•Hänsch, H, Kresb, J.: Deformace a pnutí ve svařovaných konstrukcích, SNTL, Praha, 1964

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6683206.html