Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Speciální technologie povrchových úprav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33OZ008 ZK 52P+26C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cíl a zaměření:

Technologie povrchových úprav, progresivní a netradiční technologie, měření provozních parametrů v technologiích povrchových úprav, výpočetní technika v řízení a kontrole provozů povrchových úprav, zjišťování a kontrola kvality povrchových úprav. Způsoby vytváření funkčních povlaků, jejich vlastnosti. Galvanické slitinové a kompozitní povlaky. Žárově stříkané povlaky a jejich složení. Žárové pokovení v roztavených kovech. Galvanoplastika. Způsoby ochrany proti opotřebení, způsoby ochrany proti korozi, způsoby ochrany proti žáru, speciální povlaky, povlaky slitinové a disperzní, technologie povrchových úprav, předúpravy povrchu, zařízení pro povrchové úpravy, navrhování a projektování výrobních technologií, zkušebnictví, normy, legislativa.

• Slitinové a kompozitní povlaky

• Galvanické povlaky z drahých kovů

• Povrchové úpravy v elektrotechnice

• Návrh vhodných technologií povrchových úprav z hlediska funkce součásti.

• Projektování a návrh provozů povrchových úprav.

• Čištění a předúpravy povrchu v provozech povrchových úprav.

• Technologické postupy běžně užívaných povrchových úprav.

• Čištění a likvidace odpadů v procesech povrchových úprav.

• Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu.

• Povrchové úpravy v leteckém průmyslu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•J. R. Davis. Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance, A S M International, 2001, ISBN 9780871707000

•Marcus, Philippe. Corrosion mechanisms in theory and practice, CRC Press, 2011, ISBN 9781420094626

•Groysman, A.: Corrosion for Everybody, Elsevier, 2010, ISBN-13: 978-9048134762

•Cartier, Michel. Handbook of surface treatments and coatings, ASME, 2003, ISBN 9780791801956

•Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

•Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.

•Bartoníček, R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia Praha 1966.

•Bartoníček, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6683006.html