Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová podpora ve tváření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33OZ006 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Stanislav Rusz
Přednášející:
Stanislav Rusz, František Tatíček
Cvičící:
Stanislav Rusz, František Tatíček
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cíl a zaměření:

Předmět je zaměřen na využívání počítačové podpory v oblasti plošného i objemového tváření kovů.

•Základní principy počítačové podpory ve tváření kovů.

•Algoritmizace zadávání vstupních dat z hlediska materiálu, nástroje, stroje a použité technologie.

•CAD/CAM v objemovém tváření.

•Modelovaní toku materiálu při zápustkovém kování pomocí programu FormFem, QForm.

•CAD/CAM v oblasti tažení plechu.

•Možnosti využití simulačních softwarů v oblasti plošného tváření.

•Matematický popis materiálového modelu, modelu tření, apod.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Saanouni, Khemais, Damage Mechanics in Metal Forming: Advanced Modeling and Numerical Simulation, Wiley-ISTE, 2013, ISBN 9781848213487

•Dorel Banabic. Sheet Metal Forming Processes. Constitutive Modelling and Numerical Simulation. Springer, 2010, ISBN 9783540881124

•Hosford, W.F., Caddell R.M.: Metal Forming – Mechanics and Metallurgy, 4th Edition. Cambridge University Press, 2011

•Valberg, H.S.: Applied Metal Forming – including FEM Analysis. Cambridge University Press, 2010

•Čermák, J.: Cíle a možnosti využívání simulací ve tváření kovů, ČVUT Praha 2000

•Hrubý J., Petruželka J.: Výpočetní metody ve tváření. VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2000

•Kříž R., Vávra P.: CIM – Počítačová podpora výrobního procesu, svazek 2 , oddíl F , SCIENTIA spol. s.r.o. – Praha, 1999

•Kolář, V., FEM: Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press, Praha, 1997

•Harley, P., Pilinger, J., Sturgess, C.: Numerical Modelling of Material Deformation Processes, Springer Verlag, 1992

•Rowe G., Strugress C.: FEM plasticity and metal forming analysis, Cambridge University Press, 1991

•Firemní prospektové materiály - Manuály: FORGE, DEFORM, Autoform, PAMSTAMP apod.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6682806.html