Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metalurgie slévárenských slitin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33OZ003 ZK 78P
Garant předmětu:
Aleš Herman
Přednášející:
Aleš Herman
Cvičící:
Aleš Herman
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cyklus přednášek představuje ucelený soubor poznatků o vlastnostech, výrobních metodách a možnostech použití slévárenských slitin železných a neželezných kovů.

•Slitiny železa na odlitky. Litiny: základy krystalizace a tvorba struktury litin.

•Faktory ovlivňujicí konečnou krystalizaci a strukturu. Tavení litin. Tavení litin v kuplovně. Tavení litin v el. pecích.

•Druhy litin, jejich vlastnosti a výroba.

•Litina s lupínkovým grafitem. Vliv základních prvků na vlastnosti. Mimopecní metalurgie.

•Litiny s kuličkovým grafitem. Metalurgické základy výroby LKG. ADI litiny. Litiny s červíkovitým grafitem.

•Temperované litiny. Žíhací cykly TL. Litiny pro specifické účely.

•Oceli na odlitky. Rozdělení ocelí na odlitky.

•Oceli pro strojírenskou metalurgii. Tavení ocelí v el.pecích. Tepelné zpracování ocelí.

•Slévárenské slitiny neželezných kovů, Charakteristické vlastnosti a jejich použití.

•Hliník a jeho slitiny. Modifikace a očkování Al-Si slitin., Tepelné zpracování Al slitin.

•Hořčík a jeho slitiny. Metalurgie a technologie slitin Mg.

•Měď a její slitiny. Bronzy a mosazi., Další neželezné kovy a slitiny. Slitiny zinku, cínu a olova., Slitiny niklu a titanu

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Michna,Š a kol.: Encyklopedie hliníku, Adin,s.r.o.,Prešov 2005

•Němec,M.,Provazník,J.: Slévárenské slitiny neželezných kovů , ČVUT Praha ,2008

•Gedeonová Z.,Jelč I.:Metalurgia litin,HF TU Košice 2000

•Bailey F.W.J.:Fundamentals of engineering metallurgy and materials,Cassell Co.Ltd.London 1975

•Sylvia Gerin J.:Cast metals technology,Addison-Wesley Publ.Comp. London 1972

•Karsay S.I..:Ductile iron production practises.American Foundrymen´s Society,1975

•Hasse Fredriksson and Ulla Åkerlind. Solidification and Crystallization Processing in Metals and Alloys, John Wiley & Sons, Incorporated, 2012, ISBN 9781119993056

•Seshadri Seetharaman. Treatise on Process Metallurgy, Volume 2, Elsevier, 2013, ISBN 9780080969848

•Stephen H. Davis, Theory of Solidification, Cambridge University Press, 2001, ISBN 9780521650809

•Magnesium and Magnesium Alloys : ASM International Handbook Committee , 1999

•Magnesium Technology 2002 - 2007 : Proceedings of Symposium , A Publication Of TMS

•Plachý,J.Němec,M,Bednář,B.:Teorie slévání , ČVUT Praha , 1997

•Plachý J.,Němec M.,Bednář B.: Teorie slévání,ČVUT Praha 1997

•Plachý J.,Němec M.:Metalurgie a technologie slévárenských slitin,ČVUT Praha 1993

•Němec, M., Mores, A. : Technologická zařízení sléváren, ČVUT Praha, 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6682506.html