Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provádění, řízení a ekonomie staveb 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524PRES1K Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Radka Navrátilová
Přednášející:
Daniela Bošová, Radka Navrátilová
Cvičící:
Daniela Bošová, Michaela Kostelecká, Radka Navrátilová
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Úvod do problematiky stavebně technologického projektování – spojení návrhu konstrukce a jejího provedení, nasazení potřebných strojů, pomocných konstrukcí a uspořádání zařízení staveniště pro jednotlivé konstrukčně výrobní systémy technologických etap pozemních objektů. Zapracování stavebně technologických hledisek do stavebně konstrukčního projektového řešení stavebních objektů, volbě vhodných variant konstrukčně výrobních systémů a technologických postupů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Stavebně technologický projekt, stavební a investiční procesy

2. TE zemní konstrukce

3. TE základy a hrubá spodní stavba

4. TE hrubá vrchní stavba

5. Požadavky na zařízení staveniště, zásady BOZ a ochrany ŽP, TZ

6. TE zastřešení, provádění konstrukcí šikmých a plochých střech

7. TE obvodový plášť, těžký a lehký, zateplovací systémy

8. TE hrubé vnitřní konstrukce

9. TE dokončovací konstrukce

10. Provádění prací za nepříznivých podmínek, speciální betony

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studenta s prováděním jednotlivých konstrukčních systémů pozemních objektů. Posouzení a výběr variant konstrukčně výrobních systémů ze stavebně technologických hledisek. Návrh a posouzení architektonicko konstrukčního detailu a jeho proveditelnosti.

Studijní materiály:

183/2006Sb. Stavební zákon

Multimediální učebnice: Příprava a realizace objektů a staveb (Fakulta stavební, katedra Technologie staveb).

TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D., MĚŠŤANOVÁ, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.

STŘELCOVÁ, I.; MATĚJKA, P.; DLASK, P. Operační manuál řízení procesů přípravy a realizace velkých staveb veřejným

sektorem Praha: Nakladatelství ČVUT, 2015.

GAIL Z. a kol.: Realizace staveb a souborů – Stavební technologie projektování, Praha, ČVUT, 1986

BLANKENBAKER E.K.: Construction and building technology, US, Goodheart-Wilcox Publisher, 2012

HUSSIAN M.A.: Advance Construction Technology Civil Engineering Book, New Delhi, Satya Prakaskan, 2016.

JURÍČEK a kol.: Technológia pozemných stavieb-hrubá stavba, Bratislava, Jaga group, 2001.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:155
Navrátilová R.
Bošová D.

09:00–11:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Út
místnost T9:646
Navrátilová R.
16:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Seminární místnost
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6679006.html