Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W16OZ002 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Jiří Bašta
Přednášející:
Jiří Bašta
Cvičící:
Jiří Bašta
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

•Regulované soustavy statické a astatické

•Regulace a regulátory nespojité a spojité – nastavení a stabilita

•Regulace tepelného výkonu kvalitativní a kvantitativní

•Regulační armatury, Charakteristiky, Termostatické regulační ventily, Regulátory tlakové diference a průtoku

•Regulace příkonu tepla, Zónová regulace, Ekvitermní regulace, Regulace podle vnitřní teploty a zátěže

•Regulace kotle, Jednostupňový provoz a proměnná spínací diference, Vícestupňový a modulovaný provoz

•Regulace výměníků voda / voda a pára / voda

•Regulace teploty vzduchu ve větrání a klimatizaci

•Regulace vlhkosti vzduchu v klimatizaci

•Směšování vzduchu jako prostředek řízení, Regulační klapky, Sekvenční regulace, Komfortní regulace

•Regulace vzduchotechniky a proti-mrazová ochrana, Kombinace ZZT a směšování cirkulačního vzduchu

•Koncepce regulace dílčí klimatizace pro prostory s vysokou vnitřní vlhkostí

•Koncepce regulace úplné klimatizace s rekuperací tepla, Přímé řízení h-x-2

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. - 252 s., 209 obr., ISBN 80-01-02808-9.

•Bašta, J. (100 %): Regulace v technice prostředí staveb. Česká technika – nakladatelství ČVUT. Monografie Praha 2014, 194s., ISBN 978-80-01-05455-0

•Montgomery, R., McDowall, R.: HVAC Control Systems. AEHAE 2010. 348 pages. ISBN 13-978-1933742922

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6678506.html