Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PŘENOS TEPLA A HMOTY

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W16TZ001 ZK 65P
Garant předmětu:
Jiří Bašta
Přednášející:
Jiří Bašta
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

•Stacionární a nestacionární vedení tepla.

•Přenos tepla prouděním, klasifikace konvekce, přirozené konvektivní proudy v uzavřeném prostoru.

•Modelování přenosu tepla, kritéria podobnosti, kriteriální rovnice.

•Přenos tepla zářením, spektrální a směrové vlastnosti povrchů a tepelného záření.

•Tepelné toky v uzavřené soustavě šedých difúzních povrchů, střední radiační teplota v místnosti.

•Sluneční záření, přímé a difúzní ozáření budovy, sálání Země a budovy vůči obloze.

•Kombinované případy přenosu tepla – prostup tepla stěnou, tepelné ztráty potrubí a zásobníků teplonosných látek

•Venkovní klimatické podmínky, návrhové podmínky, charakteristické průběhy.

•Prostup tepla neprůsvitnými konstrukcemi budov, rovnocenná sluneční teplota, vliv akumulace tepla.

•Prostup tepla průsvitnými konstrukcemi budov, tepelné a optické vlastnosti zasklení.

•Přenos vlhkosti difúzí a konvekcí, kritéria podobnosti, kriteriální rovnice.

•Přenos vlhkosti ve vzduchu a ve stavební konstrukci.

•Současný přenos tepla a vlhkosti, analogie difúzního a konvektivního přenosu tepla a hmoty, teplota mokrého teploměru.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Cengel, Y., A., Ghajar, A., J.: Heat and Mass Transfer. McGraw-Hill Education 2014. 992 pages. ISBN 13-978-007398181

•Hens, H.: Building Physics – Heat, Air and Moisture: Fundamentals and Engineering Methods with Examples and Excersises. Berlin: Enrst & Sohn, 2012. 315 pages. ISBN 978-3433030271.

•Holman, J., P.: Heat Transfer. McGraw-Hill Education 2019. 752 pages. ISBN 13-978-0073529363

•Smits, A.J.: Flow Visualization – Techniques and Examples: Imperial College Press, London 2012. 2nd ed. ISBN 978-1-84816-791-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6678306.html