Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vybrané statě z teoretické a experimentální aerodynamiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22OZ003 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

•Aerodynamika nízkých Reynoldsových čísel

•Mezní vrstvy a turbulence

•Modelování turbulentního proudění

•Metody modelování obtékání křídla konečného rozpětí v nízkorychlostním i vysokorychlostním proudění

•Nestacionární aerodynamika

•Aktivní řízení proudění

•Interakce rázové vlny s mezní vrstvou. Dvourozměrné supersonické obtékání. Supersonické profily

•Superkritické profily. Transsonické obtékání aerodynamického profilu

•Hypersonická aerodynamika

•Úloha aerodynamického experimentu. Modelová podobnost, kritéria podobnosti. Aerodynam. tunely a zkušební tratě.

•Modely pro aerodynamické zkoušky. Měření aerodynamických sil a momentů, aerodynamické váhy.

•Měření tlaků. Měření rychlosti a směru proudící tekutiny. Využití termoanemometrických a laserových metod.

•Měření teploty. Zviditelňování proudění. Zpracování výsledků aerodynamického experimentu, tunelové korekce.

•Nejistoty a opakovatelnost měření.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Brož, V., Aerodynamika vysokých rychlostí, Vydavatelství ČVUT, Praha 1995, ISBN. 80-01-02347-8

•Brož, V., Aerodynamika nízkých rychlostí, Vydavatelství ČVUT, Praha 1995, ISBN. 80-01-02347-8

•Šesták, J., Rieger, F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. ČVUT Praha, Fakulta strojní, Praha 2004

•Uruba, V., Turbulence. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009, ISBN 978-80-0105-600-4

•Barlow, J. B., Rae, W. H., Pope, A. Low-Speed Wind Tunnel Testing, Wiley, 1999, ISBN 978-0-471-55774-6

•Gulcat, U. . Fundamentals of Modern Unsteady Aerodynamics, Springer, 2016. ISBN 978-3-642-14761-6

•AGARD Report No. 679, Special Course on Unsteady Aerodynamics, 1990

•Anderson, J., Modern Compressible Flow: With Historical Perspective, McGraw-Hill, New York 2003

•Pope, A., Goin, K. L., High-Speed Wind Tunnel Testing, Wiley, New York 1965, ISBN 978-0882757278

•Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-662-49162

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6678206.html