Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Mechanika letu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22OZ002 ZK 78P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

•Mechanika letu jako disciplína. Pohybové rovnice. Souřadnicové soustavy.

•Optimalizované výkony. Výkony v neustáleném letu.

•Obraty ve svislé rovině.

•Prostorové obraty.

•Pohybové rovnice pro řešení letových vlastností.

•Modelování aerodynamických charakteristik, aerodynamické derivace.

•Statická rovnováha podélná, stranová. Nekonvenční konfigurace.

•Řešení pohybových rovnic.

•Dynamika podélného pohybu. Kritéria kvality letových vlastností podélných

•Dynamika stranového pohybu. Kritéria kvality letových vlastností stranových.

•„Umělé“ zvyšování stability. Řiditelnost. Interakce pilot – letadlo.

•Vzájemné vazby pohybů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Daněk, V. Mechanika letu I Letové výkony, 2008, CERM, ISBN 978-80-7204-659-1

•Daněk, V. Mechanika letu II Letové vlastnosti, 2011, CERM, ISBN 978-80-7204-761-1

•Pokorný, V., Malátek, R., Lapiš, M. Mechanika letu Letové vlastnosti, 2010, ČVUT

•Cook, M. V. Flight Dynamics Principles, 2011, Elsevier, ISBN 978-0-7506-6927-6

•Kermode, A. C. Mechanics of Flight, 2006, Pearson, ISBN 978-1-4058-2359-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6678106.html