Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aeroelasticita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22TZ001 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

•Elasticita - Příčinkoví činitelé. Dynamické chování konstrukce a deformační pohybové rovnice. Diskrétní a spojité modely.

•Pozemní frekvenční zkouška. Modely viskózního, materiálového a suchého tlumení.

•MKP modální analýza.

•Rovnice nestacionárních proudových polí. Aerodynamika kmitavého pohybu.

•Zobecněné Lagrangeovy pohybové rovnice ideální konstrukce.

•Rovnice potenciálního flutteru – ´k´ metoda, ´p-k´-metoda, ´p´ - metoda. Flutterová analýza profilu.

•Flutterové analýza letounu a možnosti potlačení vzniku flutteru.

•Nelineární typy flutteru. Buffeting.

•Dynamická odezva letounu. Přechodové funkce a Duhamelův integrál aerodynam. sil obecného pohybu.

•Servoelasticita. Aktivní tlumení.

•Rovnice statické aeroelasticity. Torzní divergence Přerozdělení, účinnost řízení a reverze řízení.

•Teorie podobnosti a modelování aeroelastických jevů.

•Letové měření a vyhodnocování aeroelastických vlastností konstrukce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Wright J. R., Cooper J.E: Introduction to Aircraft Aeroelasticity and Loads – second edition, 2015, John Wiley & Sons Ltd., ISBN 978-1-118-488001-0

•G. Dimitriadis: Introduction to Nonlinear Aeroelasticity, 2017, John Wiley & Sons Ltd., ISBN 978-1-118-613473

•Roden W. P.: Theoretical and Computational Aeroelasticity, 2011, The American Group, ISBN 978-0692012413

•Dowell E. H (Editor), Crawley E. F., Curtiss H.C, Peters D. A, Scanlan R.H, Sisto F.: A Modern Course in

Aeroelasticity – fourth edition, 2004, Kluwer Academic Publishers., ISBN 1-4020-2711-7

•Slavík S: Aeroelasticita leteckých konstrukcí, 1996, učební texty ČVUT Praha, ISBN 80-01-01415-0

•Kopřiva Z, Maleček J: Aeroelasticita, 1982, VAAZ Brno, poř. č. tisku U-904

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6677906.html