Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15OZ003 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Přednášející:
Jan Hrdlička
Cvičící:
Jan Hrdlička
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět se podrobně zabývá technologickým využitím dřevní i nedřevní biomasy pro energetické účely. Diskutovány jsou detailní vlastnosti biomasy jako paliva a vliv původu biomasy na tyto vlastnosti. Dále jsou probírány technologie termochemické konverze biomasy, biomasa jako zdroj kapalných paliv a technologie výroby bioplynu. Tematické okruhy předmětu jsou následující:

•Biomasa v kontextu energetického mixu ČR

•Biomasa-charakteristika, specifika, obecné vlastnosti, vznik biomasy

•Biomasa jako palivo

•Termochemické procesy: spalování

•Termochemické procesy: zplyňování

•Termochemické procesy: pyrolýza

•Výroba kapalných paliv: rostlinné oleje

•Výroba kapalných paliv: etanol

•Bioplyn

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Kaltschmitt, M. a kol: Energie aus Biomasse, Springer, Heidelberg, 2009

•Lackner, M. a kol: Handbook of Combustion, Wiley, Weinheim, 2010

•van Loo, S., Koppejan, J.: The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing, Earthscan, London, 2008

•Reed, T.B.: Biomass Gasification: Principles and Technology, Noyes, Park Ridge, 1981

•Studijní distanční texty: www.moodle.cvut.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6658406.html