Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

NÍZKOEMISNÍ ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15OZ005 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Přednášející:
Jan Hrdlička
Cvičící:
Jan Hrdlička
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na nejnovější trendy a vývoj technologií odstraňování znečišťujících látek a skleníkových plynů z odpadních plynů z energetických procesů, zejména spalovacích, a to ve vztahu k fosilním (uhlí) i obnovitelným (biomasa) a alternativním pevným palivům. V předmětu jsou detailně řešeny metody snižování koncentrací kyselých plynů (oxidy síry, HCl, HF), oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek, rtuti a těžkých kovů, a to i ve vazbě na technologie CCS/U. Samostatná část předmětu je věnována technologiím CCS/U, se zaměřením na část záchytu oxidu uhličitého z odpadní plynů ze spalovacích procesů. Náplní cvičení jsou laboratorní práce, ve kterých se studenti seznámí s reálnými možnostmi některých těchto technologií. Tematické okruhy předmětu jsou následující:

•Národní a evropská legislativa, zejm. zákon o ochraně ovzduší, evropské směrnice LCP a MCP

•Principy vzniku jednotlivých znečišťujících látek

•Technologie odstraňování kyselých plynů, technologie přímého aditivního odsiřování ve fluidní vrstvě

•Primární a sekundární opatření redukce oxidů dusíku, technologie SCR a SNCR

•Problematika rtuti, její formy, distribuce ve spalovacím procesu, možnosti záchytu

•Tuhé znečišťující látky a jejich separace

•Technologie Carbon Capture and Storage/Utilization (CCS/U) - přehled

•Oxyfuel spalování, pre-combustion, post-combustion technologie záchytu CO2Anotace v AJ

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Winter, F. a kol.: CO2 separation, purification and conversion to chemicals and fuels, Springer Nature, Singapore, 2018

•Lackner, M. a kol: Handbook of Combustion, Wiley, Weinheim, 2010

•Lackner, M. a kol: Combustion: From basics to applications, Wiley, Weinheim, 2014

•Tomeczek, J.: Coal combustion, Krieger, Malabar, 1994

•Studijní distanční texty: www.moodle.cvut.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6658206.html