Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PROJEKTOVÁNÍ A EKONOMIKA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15OZ009 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Přednášející:
Tomáš Dlouhý
Cvičící:
Tomáš Dlouhý
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

•Význam technicko-ekonomické optimalizace v energetice.

•Metodika návrhu variant pro technicko-ekonomickou optimalizaci.

•Aplikace teorie technicko-ekonomického hodnocení projektů v oblasti energetiky.

•Složitější úlohy technicko-ekonomické optimalizace řešené s využitím výpočetní techniky.

•Citlivostní a riziková analýza výsledků ekonomického hodnocení.

•Ekonomické hodnocení vlivu energetiky na životní prostředí.

•Úloha projektanta při návrhu nových energetických zdrojů.

•Moderní metody projekčních prací.

•Nové směry a možnosti při návrhu energetických zařízení.

•Očekávané vývojové trendy v energetice.

Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Sarkar, D.: Thermal Power Plant: Design and Operation, Elsevier, 2015

•Dincer, I., Rosen, M. A, Ahmadi, P.: Optimization of Energy Systems, Wiley, 2017

•Hessler, P. G.: Power Plant Construction Management : A Survival Guide, PennWell Corporation, 2014

•Roušar, I.: Projektové řízení technologických staveb, Grada Publishing., 2008

•Miller, B. G.: Clean Coal Engineering Technology., Butterworth Heinemann, 2011

•Taplin, H.: Boiler Plant and Distribution System Optimization Manual, The Fairmont Press, Inc, 2014

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6656706.html