Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

OBĚHY ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15OZ006 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Michal Kolovratník
Přednášející:
Michal Kolovratník
Cvičící:
Michal Kolovratník
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

•Teorie tepelných oběhů energetických systémů

•Koncepčních varianty

•Praktické realizace pro potřeby efektivních energetických konverzí,

•Tepelné oběhy jako základ konverzního řetězce na cestě od primární ke koncové energii

•Faktory, které limitují a koncepčně formují TO.

•Pracovní látka a její vliv na koncepci oběhu.

•Specifika oběhů pro využití primárních a sekundárních zdrojů energie.

•Zdroje a propady tepla.

•Kombinované TO.

•Propojení TO a systémů přímých přeměn.

•Návrh a optimalizace parametrů tepelných oběhů ve vazbě na aplikaci.

•Exergetické hodnocení TO.

•Očekávané vývojové trendy v energetice.

Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Goswami, D. Yogi and Kreith, F.: Energy conversion, CRC Press, 2007

•Meherwan, P. Boyce: Handbook for cogeneration and combined cycle power plants.

2nd Edition, ASME Press, 2010

•DiPippo, R.: Geothermal Power Plants, 4th Edition, 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6656406.html