Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

POKROČILÉ SYSTÉMY V ENERGETICE

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15OZ008 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Michal Kolovratník
Přednášející:
Michal Kolovratník
Cvičící:
Michal Kolovratník
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

•Problematika trvale udržitelné energetiky.

•Pokročilé energetické systémy a faktory které je formují.

•Energetika na počátku 21. století.

•Teoretické fyzikální limity, technologické, ekologické a ekonomické potenciály.

•Odklon zdrojové základny od neobnovitelných komodit.

•Energetika obnovitelných zdrojů.

•Energetické stroje a systémy jako základní komponenty konverzních řetězců pro časově a místně optimální nasazení potenciálů konvenčních a alternativních zdrojů.

•Koncepce pokročilých energetických systémů v centralizované energetice

•Koncepce pokročilých energetických systémů v decentralizované energetice.

•Efektivita využití zdrojů a její limity.

•Společenské aspekty energetiky

Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Energy for the 21st Century, IMechE Seminar Publication 1996-3, The Institution of Mechanical Engineers, London, UK, 1996

•Borbely A. M. and Kreider J. F.: Distributed Generation, CRC Press, 2001

•Nersesian, R. L.: Energy for the 21st Century, 2nd Edition, 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6656306.html