Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnostní analýzy jaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15OZ001 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Přednášející:
Václav Dostál
Cvičící:
Václav Dostál
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Zvládnout základní principy zajišťování jaderné bezpečnosti jaderně energetických zařízení. Pochopit základy a aplikaci všech k tomu potřebných odborných disciplín.

•Základní principy zajištění jaderné bezpečnosti.

•Hloubková ochrana u stávajících a perspektivních bloků a její jednotlivé stupně.

•Inherentní, pasivní a aktivní zajištění bezpečnosti.

•Havárie s poruchou reaktivity (mechanismus vnesení reaktivity, normální a promptní exkurse výkonu, Černobyl).

•Havárie s poruchou chlazení.

•Havárie se ztrátou chladiva - LOCA.

•Chování paliva při haváriích, mechanismus poškozování až po tavení.

•Poměry v kontejnmentu včetně příslušných fyzikálně-technických procesů, zdrojový člen.

•Šíření radioaktivity uvnitř bloku a v životním prostředí.

•Radiologické následky.

•Aplikace současných výpočetních nástrojů pro vypracovávání bezpečnostních analýz

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Nureg 0800

•Todreas, Kazimi, Nuclear Systems I, Taylor and Francis, 1993

•Todreas, Kazimi, Nuclear Systems II, Taylor and Francis, 1993

•Lewis,Nuclear Power Reactor Safety, John Wiley and Sons, 1977

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6656206.html