Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Mechanika tekutin a termodynamika v turbostrojích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W12OZ002 ZK 78P
Garant předmětu:
Pavel Šafařík
Přednášející:
Martin Luxa, Pavel Šafařík
Cvičící:
Martin Luxa, Pavel Šafařík
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

• Turbostroje. Termofyzikální vlastnosti pracovních látek.

• Termodynamické zákony a turbostroje. Účinnost turbostrojů.

• Mechanika tekutin – základní rovnice pro řešení parametrů proudících tekutin.

• Aproximace průtočné části turbostrojů. Lopatkové mříže.

• Axiální turbíny. Dvourozměrná teorie.

• Axiální kompresory a ventilátory

• Trojrozměrná proudění v axiálních turbostrojích.

• Odstředivá čerpadla. Odstředivé kompresory.

• Radiální turbíny.

• Hydraulické turbíny. Větrné turbíny

• Modelový experiment proudění v turbostrojích.

• Numerické simulace proudění v průtočných částech turbostrojů.

• Nenávrhový provoz turbostrojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• S.L.Dixon : Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery, Elsevier, Amsterdam, 2005

• M.Luxa : Důsledky konstrukčního řešení oběžného kola posledního stupně nízkotlakéhodílu parní turbíny velkého výkonu s velmi dlouhými lopatkami na transsonické proudění, Habilitační práce, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2017

• P.Šafařík, M.Vestfálová : Termodynamika vlhkého vzduchu, Česká technika, Praha, 2016

• L.Krajíc :Parní turbíny a příslušenství, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2017

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6656006.html