Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentalni metody v mechanice tekutin a termodynamice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W12OZ001 ZK 39P+39C
Garant předmětu:
Jiří Polanský, Michal Schmirler
Přednášející:
Jiří Polanský, Michal Schmirler
Cvičící:
Jiří Polanský, Michal Schmirler
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

• Měření základních veličin: hustota, povrchové napětí, viskozita, tepelná vodivost a difuzivita, elektrické a magnetické parametry kapalin a plynů

• Měření tlaku: měření na stěnách a ve volném proudu, nátěry citlivé na tlak (PSP)

• Měření rychlosti, vířivosti, Machova čísla: měření na bázi tlaků, drátková anemometrie, měření na bázi částic, Sonická Anemometrie a termometrie.

• Měření na bázi hustoty: index lomu a vizualizace na základě optických metod, Schlieren, Interferometrie, Optická Tomografie.

• Měření teploty a tepelného toku.

• Měření povrchových tepelných charakteristik s využitím IR, tepelné měření s využitím absorbce, Laserová Fluorescence, nátěry citlivé na teplotu (TSP)

• Vizualizace proudění: cíle a principy vizualizace, vizualizace struktury a směru proudění

• Měření v mezní vrstvě: povrchové smykové napětí, měření stability a přechodové mezní vrstvy optické a neoptické Měřící techniky v turbostrojí

• Analýza a metody vyhodnocování: Fourierova transformace, korelační funkce, vlastní dekompozice (POD, PGD, DMD, SVD), stochastické odhady, vlnová Transformace

• Particle Image Velocimetry (PIV)

• Fyzikální a technický základ: částice, generátory, lasery, kamery, záznam pohybu částic, Metody záznamu částic, Matematický základ a metody vyhodnocení obrazu, Nejistoty a přesnost metody, Aplikace Stereoscopické PIV a Micro-PIV

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Cameron Tropea , Handbook of Experimental Fluid Mechanics, Springer, 2007, ISBN: 0387233792

• Markus Raffel et al., Particle Image Velocimetry: A Practical Guide, Springer, 2018, ISBN: 3319688510

• Jaime Klapp, Selected Topics of Computational and Experimental Fluid Mechanics Springer, 2015, ISBN: 978-3- 319-11486-6

• J. C. Cajas, et al., Experimental and Computational Fluid Mechanics, Springer, 2014, ISBN: 978-3-319-00115-9

• Leonardo Di. G. Sigalotti, Computational and Experimental Fluid Mechanics with Applications to Physics, Engineering and the Environment, Springer 2014, ISBN: 978-3-319-00190-6

• Lionel Schouveiler,Experimental and Theoretical Advances in Fluid Dynamics, Publisher: Springer 2012, ISBN: 3642179576

• G. Cavvazini The Particle Image Velocimetry - Chars., Limits, Poss. Applns., Intech ,2012, ISBN: 978-953-51-0625-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6655906.html