Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

JADERNÉ SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15OZ004 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Václav Dostál
Přednášející:
Václav Dostál
Cvičící:
Václav Dostál
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

•Hlavní konstrukční charakteristiky reaktorů. Jaderná výrobna páry s tlakovodním reaktorem a jejich hlavní přednosti a nedostatky.

•Hlavní komponenty a systémy; parní generátory, hlavní cirkulační čerpadla a armatury.

•Pomocné systémy jaderných výroben páry, systém kontinuálního čištění a doplňování chladiva, ventilační systémy, transportně manipulační systémy, systémy zachycování a nakládání s radioaktivními odpady.

•Perspektivní typy energetických reaktorů a parogenerátorů.

•Pokročilé jaderně energetické bloky s menšími investičními náklady a s vyšší bezpečností. Jaderné energetické

systémy třetí a čtvrté generace.

•Palivový cyklus jaderné energetiky, produkce plutonia a jeho využití v rychlých množinových reaktorech.

Transmutační systémy.

•Ochranné a bezpečnostní systémy jaderné výrobny páry, systém havarijního napájení parních generátorům,

hermetické prostory s příslušenstvím, inherentní, pasivní a aktivní bezpečnost. Systémy odvodu zbytkového tepla – aktivní a pasivní, RVACS.

•Transportně technologická část jaderných energetických zařízení. – výměna, skladování a transport paliva.

•Celkové dispoziční řešení jaderných energetických zařízení – volba staveniště, hlavní funkční celky, celková

dispoziční koncepce, generální plán, hlediska pro situování jednotlivých objektů, vzájemné vazby objektů, obecné zásady architektonického řešení.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Klik, Daliba, Jaderná energetika, Skriptum, Vydavatelství ČVUT, 1995

•Knief, Nuclear Engineering, Taylor and Francis, 1992

•Bodansky, Nuclear Energy: Principles, Practices, and Prospects 2nd Edition, Springer 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6653206.html