Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerické metody algebry

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W01OZ003 ZK 52P+26C česky
Garant předmětu:
Petr Sváček
Přednášející:
Jiří Fürst, Petr Sváček
Cvičící:
Jiří Fürst, Petr Sváček
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Formulace základních úloh lineární algebry.

Přímé metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic.

Klasické iterační metody, Jacobiova: Gaussova-Seidelova a super relaxační metoda.

Gradientní metody, metoda sdružených gradientů.

GMRES metoda.

Problematika řešení úloh se špatně podmíněnými maticemi, předpodmiňování.

Řešení problému vlastních čísel, zobecněná vlastní čísla.

Řešení soustav nelineárních algebraických rovnic.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

C.T. Kelley , Iterative Methods for Linear and Nonlinear Equations, SIAM, Philadelphia, 1995

M. Fiedler.: Speciální matice a jejich použití v numerické matematice, SNTL, 1981.

R.S. Varga, Matrix Iterative Analysis, Springer 2009.

A.George, J.W Liu.: Computer Solution of Large Sparse Positive Definite Systems, Prentice-Hall 1981.

Golub, G.H., van Loan, Ch.F.: Matrix Computations, 996 The Johns Hopkins Univ. Press.

Hackbusch, W.: Iterative Solution of Large Sparse Systems of Equations, 1994, Springer-Verlag

Meurant, G.: Computer Solution of Large Linear Systems, 1999, Elsevier.

Segeth, K.: Numerický software I., 1998, Karolinum.

Poznámka:
Další informace:
http://marian.fsik.cvut.cz/~svacek/numalg/index.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:D-104
Sváček P.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Konzultační místnost 12101
místnost KN:D-104
Sváček P.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Konzultační místnost 12101
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6653006.html