Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tvorba podnikových aplikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B36TPA KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
David Kadleček, Pavel Náplava
Přednášející:
David Kadleček, Pavel Náplava
Cvičící:
David Kadleček, Pavel Náplava
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět se zaměřuje na návrh, tvorbu a implementaci „Low-Code“ a „No-Code“ aplikací. Cílem je umět uchopit problém a jako informační systém, který je součástí řešení problému, umět připravit a nasadit již existující řešení místo vývoje „from scratch“. Například v podobě ERP nebo x(C)RM systému. Zvláštní pozornost je věnována procesní automatizaci pomocí již existujících procesních nástrojů. Studenti se seznámí s vybranými nástroji, naučí se tato řešení nastavovat a případně pomocí jednoduchých programových úprav připravit řešení pro uživatele. Během výuky jsou také představeny rozšiřující způsoby popisu chování a fungování informačních systémů (jako doplněk k UML) a kvalitou, která se používá v rámci IT implementačních projektů.

Požadavky:

Studenti v rámci cvičení zpracovávají tři úlohy, v rámci kterých si ověří znalosti tvorby aplikací v prostředí, vyžadující minimální nebo žádné programování. V rámci třetí, komplexní úlohy, si také zkusí jednoduchou integraci s jinými systémy. Předmět je zakončený klasifikovaným zápočtem, klíčem hodnocení jsou výstupy, vytvořené v průběhu tvorby tří aplikací. Teoretické znalosti jsou ověřeny testem, psaným v průběhu semestru.

Osnova přednášek:

1. Model fungování podniku, podniková informatika, role ICT, IT strategie, vazba mezi IT a podnikovou strategií.

2. Způsoby popisu podnikových aplikací (IDEF, SSADM, DEMO), Enterprise architektura, pozice informačních systémů.

3. Kvalita v IT, implementace formou projektu - tým, plánování a řízení, teorie omezení, kritický řetěz.

4. Definice podnikových aplikací, způsoby nasazení a implementace, způsoby vývoje na úrovni „parametrizace“ a využití zabudovaných vývojových prostředků, integrace systémů.

5. CRM a xRM informační systémy – typické funkční bloky a způsoby vývoje/rozvoje systému.

6. Komplexní ERP systémy - typické funkční bloky a způsoby vývoje/rozvoje systému.

7. Automatizace a propojení podnikových aplikací, integrace na úrovni lidských služeb, RPA - robotizace procesů.

8. Úvod do tvorby podnikových aplikací z pohledu byznys procesů - procesní portály, architektura systému, praktické příklady využití.

9. Základní komponenty, používané pro tvorbu uživatelských rozhraní, uživatelské služby.

10. Pokročilé komponenty pro tvorbu uživatelských rozhraní.

11. Messaging (zasílání zpráv v rámci procesů), agenti a jejich role pro předávání zpráv.

12. Integrace externích služeb, propojení s databází, možnosti publikování na veřejných webech, obecné způsoby vazby na externí služby.

13. Trasování, ladění a testování procesních aplikací.

14. Praktická případová studie nasazení vybrané procesní aplikace, porovnání procesně orientovaného vývoje se standardním vývojem aplikací, výhody a nevýhody různých způsobů vývoje a nasazování podnikových aplikací.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení, práce, hodnocení, úvod do tvorby jednoduchých aplikací bez nutnosti vývoje

2. Seznámení se s prostředím pro tvorbu jednoduchých aplikací, tvorba jednoduché aplikace

3. Dokončení tvorby jednoduché aplikace, předvedení

4. Seznámení se s komplexním prostředím pro tvorbu podnikových aplikací, zadání 1. semestrální práce

5. Práce na 1. semestrální práci

6. Práce na 1. semestrální práci

7. Finalizace a odevzdání 1. semestrální práce

8. Seznámení se s prostředím pro tvorbu 2. semestrální práce, zadání projektu

9. Práce na 2. semestrální práci

10. Práce na 2. semestrální práci

11. Práce na 2. semestrální práci

12. Práce na 2. semestrální práci

13. Práce na 2. semestrální práci

14. Rezerva, co se nevešlo do semestru, prezentace 2. semestrálních projektů

Cíle studia:

Absolvováním předmětu získají student přehled o možnostech přípravy, nasazení a provozu již existujících informačních systémů. Tyto znalosti jim umožní při rozhodování o nasazení informačního systému posoudit nutnost vytvoření řešení nového nebo použití některého z již existujících systémů. Současně budou schopni identifikovat slabá místa existujících systémů a vyzkouší si jejich integraci s jinými systémy.

Studijní materiály:

Gála Libor, Šedivá Zuzana, Pour Jan, Podniková informatika - Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi, Grada, 2015

Keri E. Pearlson, Carol S. Saunders, Dennis F. Galletta, Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, Wiley, 2019

Joseph S. Valacich, Joey F. George, Modern Systems Analysis and Design, Pearson, 2019

Stiehl, Volker, Process-Driven Applications with BPMN, Springer International Publishing, 2014

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:B2-39d
Náplava P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Náplava P.
Kadleček D.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna Kočí
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6639706.html