Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Virtuální a rozšířená realita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B39VAR Z,ZK 6 2P+2C+8D česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

1. Úvod do Virtuální a Rozšířené reality, základní přehled témat

2. Počítačová grafika pro virtuální realitu

3. Návrh VR 1 - Interakce uživatele s virtuáním prostředím

4. Návrh VR 2 - Uživatelské rozhraní a prototypování

5. 3D rekonstrukce (z fotografí, ze stereo obrazu, hloubkové kamery)

6. Rozšířená realita 1 - druhy a způsoby kompozice obrazu

7. Rozšířená realita 2 - rozpoznávání světa v okolí uživatele

8. Jazyky pro popis virtuální reality (X3D)

9. VR na webu (WebVR a další frameworky)

10. Audio ve VR

11. Světlo a optika

12. Sledování uživatele ( Tracking )

13. Lidské vnímání a zpoždění VR systému

14. Rozšiřující témata z VR a AR

Požadavky:

Znalost programování a využívání knihoven v jazyku Java, C# nebo C++. viz také http://vyuka.iim.cz/y39mm1:y39mm1

Osnova přednášek:

1) Seznámení s předmětem, základní přehled témat

2) Návrh VR 1 - návrh světa (+ matematika a grafika letem světem)

3) Návrh VR 2 - interakce a UI

4) Světlo a optika

5) Fyziologie - mysl, oko, vjemy, perception

6) Tracking

7) 3D rekonstrukce

8) Rozšířená realita 1

9) Rozšířená realita 2

10) Audio - s Adamem Sporkou (6.12.)

11) X3D 1 - s Jiřím Žárou

12) X3D 2 - s Jiřím Žárou

13) téma bude upřesněno

14) rezerva

Osnova cvičení:

1) Seznámení se s učebnou, vytvoření dvoučlených týmů, nastavení prvního projektu

2) Prezentace navržených scénářů (projektů)

3) Tvorba VR světa

4) Tvorba VR světa

5) UI

6) Odevzdávka 1. části sem práce

7) Textury

8) Interakce

9) 3D scan / 3D rekonstrukce

10) Audio

11) 3D scan / 3D rekonstrukce

12) Rozšířená realita

13) Rozšířená realita

14) Kontrola projektů, zápočty

Cíle studia:

Naučit se metody a algoritmy používané v oblasti virtuální reality. Získat praktické zkušenosti s tvorbou a prezentací interaktivních virtuálních světů s náhlavním displayem.

Studijní materiály:

Steven M. LaValle - Virtual Reality, Cambridge University Press 2019

Jason Jerald - The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality, ACM Books 2015

Dieter Schmalstieg, and Tobias Hollerer, Augmented Reality: Principles and Practice (Usability), Addison Wesley 2016

Poznámka:

Stránky předmětu na: https://moodle.fel.cvut.cz

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6627006.html