Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řízení softwarových projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B36PM2 KZ 4 2P+2C+2D
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Řízení softwarových projektů (B6B36RSP)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

1. Metodiky vývoje 1: Životní cyklus SW díla, tradiční řízení, vodopádový model

2. Metodiky vývoje 2: Unified process, úvod do agilních technik

3. Tvorba projektového plánu 1: Techniky odhadování pracnosti

4. Tvorba projektového plánu 2: Sestavení detailního plánu pro tradiční model řízení

5. Metodiky vývoje 3: Agilní způsob vývoje, Extreme Programming, Test Driven Development, SCRUM

6. Metodiky vývoje 4: Acceptance Test Driven Development, Behaviour Driven Development a související.

7. Continuous Integration a Continuous Delivery z pohledu projektového manažera

8. Strategie a plánování zajištění kvality 1

9. Strategie a plánování zajištění kvality 2

10. Statické testování, revize dokumentace

11. Řízení projektových a produktových rizik, proces reportování a opravy chyb z pohledu projektového manažera

12. Komunikační dovednosti v kontextu projektu, certifikace projektových manažerů

13. Zvaná přednáška – host z praxe

14. Rezerva

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

1. Úvod, opakování základní terminologie a přístupů

2. Metodiky vývoje 1: životní cyklus SW díla, tradiční řízení, vodopádový model

3. Tvorba plánu 1: Work Breakdown Structure, harmonogram

4. Tvorba plánu 2: Techniky odhadování pracnosti

5. Tvorba plánu 3: Sestavení plánu pro tradiční model řízení

6. Metodiky vývoje 2: Unified process, úvod do agilních technik

7. Metodiky vývoje 3: Agilní způsob vývoje, Extreme Programming, SCRUM

8. Metodiky vývoje 4: Test Driven Development

9. Strategie a plánování zajištění kvality 1

10. Strategie a plánování zajištění kvality 2

11. Statické testování, revize dokumentace

12. Proces reportování a opravy chyb

13. Release a upgrade management

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod, představení principu projektové práce, infrastruktura, sestavení projektových týmů, určení rolí

2. Týmová práce: příprava specifikace projektu, převzetí existujícího kódu

3. Týmová práce: sestavení plánu projektu

4. Týmová práce: sestavení planu projektu, retrospektiva

5. Týmová práce: realizace projektu + konzultace

6. Týmová práce: realizace projektu + konzultace

7. Týmová práce: realizace projektu + konzultace

8. Týmová práce: realizace projektu + retrospektiva

9. Test driven development 1 - metoda práce

10. Týmová práce: revize projektové dokumentace

11. Test driven development 2 - zhodnocení rozdílů proti klasickému stylu vývoje

12. Týmová práce: uzavření projektu + retrospektiva

13. Prezentace a vyhodnocení projektu a udělování zápočtu

14. Rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je připravit studenty na práci v rámci týmů vývoje software a seznámit je s principy plánování a řízení projektů včetně souvisejících metodologií vývoje software a technických souvislostí. Studenti budou dále seznámeni se základními metodami a postupy zajištění kvality projektových výstupů, které se netýkají přímého testování software, ale mají působnost pro všechny aktivity a výstupy projektu. Teoretické znalosti týkající se řízení projektů a práce v projektovém týmu studenti vyzkoušejí v rámci studentské týmové práce ve cvičeních předmětu.

Studijní materiály:

Milton D. Rosenau: Řízení projektů, Computer press, 2007

Kathy Schwalbe: Řízení projektů v IT, Computer press, 2011

Steve McConell: Odhadování softwarových projektů, Computer press, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6626606.html