Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Úvod do DevOps

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-IDO.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět se zabývá tématem DevOps a připraví budoucí vývojáře a administrátory na moderní kulturu vývoje a provozu systémů a služeb. Předmět pokrývá jednak problematiku nástrojů na podporu vývoje, testování a sestavování softwaru. Také se věnuje nástrojům na automatizaci správy infrastruktury a sestavování a nasazování softwaru na cloud. Je úvodem do technologií, které pak budou podrobněji rozebrány v navazujících předmětech. Student se také seznámí s moderními technologiemi používanými v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, týmový vývoj a nástroje pro jeho podporu.

2. Ruční použití cloudu, použití cloudových služeb - PaaS.

3. Automatizace správy serverů.

4. Automatizované použití cloudu. Infrastruktura v kódu - IaC.

5. Kontejnerizace.

6. Sestavení image pro kontejner.

7. Continuous Integration, Pipelines v Jenkins.

8. Testování softwaru - jednotkové testy, testy se simulací uživatelské interakce.

9. Testování kvality kódu v CI, DevSecOps.

10. Monitoring chyb, metrik a logů.

11. Sestavování a publikace SW v pipeline, Continuous Delivery.

12. Architektury aplikací pro škálování v cloudu.

13. Techniky škálování infrastruktury v cloudu.

Osnova cvičení:

1. Přístup k infrastruktuře, nástroje na tikety a správu kódu.

2. Automatizace správy serverů pomocí konfiguračního managementu.

3. Sestavení kontejneru a nasazení aplikací na cloud PaaS.

4. Vytvoření sestavovací a testovací roury v CI.

5. Dokončení práce integrující CI a nasazení aplikace.

6. Zátěžové testy a automatické škálování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kim G., Debois P., Willis J., Humble J. : The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. IT Revolution Press, 2016. ISBN 978-1942788003.

2. Forsgren N., Humble J., Kim G. : Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations. IT Revolution Press, 2018. ISBN 978-1942788331.

3. Davis J. : Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale. O'Reilly Media, 2016. ISBN 978-1491926307.

4. Hochstein L., Moser R. : Ansible: Up and Running: Automating Configuration Management and Deploy-ment the Easy Way (2nd Edition). O'Reilly Media, 2017. ISBN B0743VR1MC.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6617906.html