Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do DevOps

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-IDO.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Garant předmětu:
Jiří Mlejnek, Tomáš Vondra
Přednášející:
Jiří Mlejnek, Tomáš Vondra
Cvičící:
Jiří Mlejnek, Tomáš Vondra
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět se zabývá tématem DevOps a připraví budoucí vývojáře a administrátory na moderní kulturu vývoje a provozu systémů a služeb. Předmět pokrývá jednak problematiku nástrojů na podporu vývoje, testování a sestavování softwaru. Také se věnuje nástrojům na automatizaci správy infrastruktury a sestavování a nasazování softwaru na cloud. Je úvodem do technologií, které pak budou podrobněji rozebrány v navazujících předmětech. Student se také seznámí s moderními technologiemi používanými v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do DevOps, týmová spolupráce.

2. Kontinuální integrace, Pipelines.

3. Testování softwaru - jednotkové testy, testy se simulací uživatelské interakce.

4. Testování kvality kódu v CI, DevSecOps.

5. Release a nasazení.

6. Kontejnerizace, sestavení image pro kontejner.

7. Ruční použití cloudu, použití cloudových služeb - PaaS.

8. Automatizace správy serverů.

9. Architektury aplikací pro škálování v cloudu.

10. Monitoring chyb, metrik a logů.

11. Techniky skriptování infrastruktury v cloudu. Infrastruktura v kódu - IaC.

12. Jak to vypadá v praxi.

Osnova cvičení:

1. Nástroje pro týmovou spolupráci.

2. Základy CI (pipeline).

3. Sestavení aplikace v CI.

4. Statická analýza kódu.

5. Vypracování bodované úlohy - Dev

6. Sestavení kontejneru.

7. Použití cloudů v příkazové řádce.

8. Automatizace správy serverů pomocí konfiguračního managementu.

9. Nasazení kontejneru na PaaS.

10. Vypracování bodované úlohy.

11. Terraform.

12. Zátěžové testy a automatické škálování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kim G., Debois P., Willis J., Humble J. : The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. IT Revolution Press, 2016. ISBN 978-1942788003.

2. Forsgren N., Humble J., Kim G. : Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations. IT Revolution Press, 2018. ISBN 978-1942788331.

3. Davis J. : Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale. O'Reilly Media, 2016. ISBN 978-1491926307.

4. Hochstein L., Moser R. : Ansible: Up and Running: Automating Configuration Management and Deploy-ment the Easy Way (2nd Edition). O'Reilly Media, 2017. ISBN B0743VR1MC.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-IDO/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-IDO/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6617906.html