Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologie Java

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-TJV.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Garant předmětu:
Ondřej Guth
Přednášející:
Jiří Daněček
Cvičící:
Jiří Daněček
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj menších i větších softwarových aplikací. Studenti se seznámí s obecnými koncepty tvorby softwarových aplikací a vyzkouší si je prakticky s využitím knihoven a nástrojů z ekosystému programovacího jazyka Java. Po absolvování předmětu se bude student schopen zapojit do vývoje softwarových systémů na platformě Java.

Požadavky:

Vstupní znalosti: Znalost objektového programování.

Osnova přednášek:

1. Softwarové aplikace, typické vrstvy používané při návrhu a implementaci aplikací.

2. Aplikační rámce (frameworks). Principy Inversion of control (IoC) a vkládání závislostí (Dependency Injection) využívané při tvorbě objektových aplikací.

3. Sestavení softwarových aplikací.

4. Automatické testování softwarových aplikací.

5. Datová vrstva. Práce s relační databází, objektově relační mapování.

6. Webová vrstva softwarových aplikací, webový kontejner.

7. Práce s webovými službami typu REST, protokol HTTP.

8. Práce s webovými službami typu SOAP.

9. Logování softwarových aplikací.

10. Bezpečnost softwarových aplikací, autentizace a autorizace v softwarových aplikacích.

11. Aplikační servery a práce s nimi, specifikace JavaEE/JakartaEE, enterprise java beans (EJB).

12. Architektury softwarových aplikací.

13. Mikroslužby a koncepce softwarových aplikací založených na mikroslužbách.

Osnova cvičení:

1. Programování v javovském IDE.

2. Spring IoC a DI, Spring anotace, Spring Boot.

3. Spring (pokračování).

4. Gradle.

5. JUnit.

6. Spring ORM, transakce.

7. Webová vrstva.

8. RESTful webová služba.

9. Klient RESTful webové služby.

10. Logování.

11. Spring security.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. de Oliveira C. E., Rajput D., Rajesh R. V. : BI-PJP. Packt Publishing, 2018. ISBN 978-1789959666.

2. Enriquez R., Salazar A. : Software Architecture with Spring 5.0: Design and architect highly scalable, robust, and high-performance Java applications. Packt Publishing, 2018. ISBN 978-1788992992.

3. Urma R. G., Fusco M., Mycroft A. : Modern Java in Action: Lambdas, streams, functional and reactive programming (2nd Edition). Manning Publications, 2018. ISBN 978 1617293566.

4. Mahajan A., Gupta M. K., Sundar S. : Cloud-Native Applications in Java: Build microservice-based cloud-native applications that dynamically scale. Packt Publishing, 2017. ISBN 978-1787124349.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-TJV/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-TJV/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6617806.html