Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Programování v PHP

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PHP.21 KZ 5 3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Marek Erben, Oldřich Malec
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s jazykem a technologií PHP. Studenti si vyzkouší si vytvořit jednoduchou aplikaci a naučí se používat vhodné nástroje a pracovní postupy ekosystému PHP jazyka.

Požadavky:

Student předmětu by měl ovládat základy algoritmizace, programování a OOP v rozsahu BI-PA1 a BI-PA2.

Osnova přednášek:

1. Základní syntaxe a datové typy (vyjma objektů).

2. Vývojové prostředí, ladění kódu, pracovní workflow.

3. Proměnné a konstanty, výrazy a řídicí struktury.

4. Funkce a knihovní funkce - řetězce, regulární výrazy.

5. Knihovní funkce - datové typy, I/O.

6. Základy OOP - třída, rozhraní, viditelnost, načítání tříd.

7. Pokročilé rysy OOP.

8. Jmenné prostory.

9. Výjimky a chyby.

10. Jednotkové a integrační testy (modul PHPUnit).

11. Závislosti projektu, automatické načítání tříd, návrhový vzor Composer.

12. Profilování kódu aplikace.

13. Nové vlastnosti a možnosti PHP.

Osnova cvičení:

1. Základní syntaxe a datové typy (vyjma objektů).

2. Vývojové prostředí, ladění kódu, pracovní workflow.

3. Proměnné a konstanty, výrazy a řídicí struktury.

4. Funkce a knihovní funkce - řetězce, regulární výrazy.

5. Knihovní funkce - datové typy, I/O.

6. Základy OOP - třída, rozhraní, viditelnost, načítání tříd.

7. Pokročilé rysy OOP.

8. Jmenné prostory.

9. Výjimky a chyby.

10. Jednotkové a integrační testy (modul PHPUnit).

11. Závislosti projektu, automatické načítání tříd, návrhový vzor Composer.

12. Profilování kódu aplikace.

13. Nové vlastnosti a možnosti PHP.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Tatroe K., MacIntyre P. : Programming PHP: Creating Dynamic Web Pages (4th Edition). O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1492054139.

2. Lockhart J. : Modern PHP: New Features and Good Practices. O'Reilly Media, 2015. ISBN 978-1491905012.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PHP/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PHP/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:350
Erben M.
14:30–17:00
(paralelka 101)
Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Malec O.
17:00–19:30
(paralelka 102)
Dejvice
NBFIT PC ucebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6607806.html