Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost při výbuchu a nárazu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D33BVN ZK 2P česky
Garant předmětu:
Alena Kohoutková
Přednášející:
Marek Foglar, Alena Kohoutková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět seznámí studenty principy zajištění výbuchové odolnosti staveb s využitím pokročilých metod modelování výbuchových jevů, šíření vzdušné rázové vlny prostorem a její interakce s konstrukcemi, šíření výbuchové a rázové vlny konstrukčními prvky a zatížení konstrukcí rázem. Předmět poskytuje informace, které nejsou obsaženy v jiných předmětech povinných studijních plánů. Výuka je zaměřena na využití numerického modelování v této oblasti. Jedná se o modelování metodami nelineární dynamiky s využitím explicitních solverů založených na metodě konečných prvků s prvky fluid dynamics (ALE), částicových modelů (PBM) ale i zjednodušených poloempirických metod. V části zaměřené na numerické modelování je rovněž vyzdvihnuta problematika vstupů do softwarových nástrojů. Jsou vysvětleny možnosti a úskalí stanovení vstupů potřebných do jednotlivých modelů, s hlavním zaměřením na charakteristiky materiálů z hlediska šíření rázové vlny. Důraz je kladen i na vhodný způsob ověření výsledků pomocí verifikace a validace modelů. S ověřováním úzce souvisí experimentální program. V rámci předmětu se student seznámí s možnostmi, jak konstrukce zkoušet, možnostmi zkoušení konstrukcí v menším měřítku apod. Poslední částí předmětu je návrh ochranných opatření pro konstrukce, u kterých je nutné uvažovat zatížení výbuchem nebo rázem.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Henrych. J. The dynamics of explosion and its use. New York: Elsevier. 1979. ISBN 978-0444998194

Murray, Y. D. (2007) User Manual for LS-DYNA Concrete Material Model 159, US Department of Transportation, FHWA-HRT-05-062

LS-DYNA (2006). Theory Manual. Livermore Software Technology Corp. (LSTC).

LS-DYNA (2007). Keyword User’s Manual, Version 971. LSTC.

Dusenberry, D. O. Handbook for Blast-Resistant Design of Buildings. Hoboken, N. J.: J. Wiley & Sons. 2010. ISBN 978-0-470-17054-0.

Poznámka:

IB

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6489506.html