Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VVKFB Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět rozšiřuje učivo probírané v rámci povinných předmětů. Předmět je určen pro

studenty uvažující o navazujícím magisterském studiu na vysokých školách technického zaměření. Studenti se

seznámí s rozšiřujícími tématy z oblastí mechaniky, termodynamiky, kmitání a vlnění, elektřiny a magnetismu,

kvantové, jaderné a atomové fyziky. Důraz je kladen na požadavky dalšího studia.

Požadavky:

Písemné prokázání získaných znalostí při závěrečném testu, který bude obsahovat pět početních příkladů a

pět teoretických otázek z látky probírané na přednáškách (bodování 0-5 bodů, maximum 50 bodů). Minimum

pro udělení zápočtu 25 bodů. U testu jsou povoleny kalkulačky.

Osnova přednášek:

• Mechanika – využití diferenciálního a integrálního počtu

• Dvoj a trojrozměrné pohyby, zákony zachování

• Gravitační pole a jeho popis

• Termodynamika plynů, děje v plynech

• Kmitání a vlnění, využití zvuku a ultrazvuku

• Elektrické pole a jeho medicínské využití

• Elektrický proud a jeho medicínské využití

• Magnetické pole a jeho magnetické využití

• Radioterapie, RTG

• Kvantová fyzika, meze klasické fyziky

• Lasery v medicíně

• Biofyzika kardiovaskulárního systému

• Biofyzika opěrné a pohybové soustavy

• Biofyzika dýchání

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

• HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER, DUB, Petr (ed.). Fyzika.1+2., přeprac. vyd. Přeložil

ČERNÝ, M. Brno: VUTIUM, c2013. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN: 978-80-214-4123-1.

• NAVRÁTIL, L, ROSINA, J. Medicínská biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 524 s. ISBN 9788024711522.

• KUBA, J., SCHLENKER, J. Sbírka příkladů z biofyziky. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011, 81 s.

ISBN 978-80-01-04878-8.

• PRAŽÁK, J. Úvod do biomechaniky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 8001030342

Doporučená literatura:

• HRAZDÍRA, I., MORNSTEIN, V. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001.

• Recorded video lectures and materials at MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA), course „Classical

Mechanics“, http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/

• Feynman Lectures on Physics at California Institute of Technology:

http://www.feynmanlectures.caltech.edu/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6476606.html