Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt OPT

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOPO KZ 5 4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je metodické vedení studentů ve vědecko-výzkumné, nebo vývojové činnosti v oblasti působení Optiky, optometrie nebo oftalmologie. Kontrola soustavné činnosti na tématu projektu, který bude směřovat k závěrečné bakalářské práci (BP).

Sekundárním cílem předmětu je vedení studentů k systematické činnosti dokumentace řešení zadaného úkolu, aplikace zvyklostí v oboru na studenty řešené úlohy, resp. projekty, a také prohloubení komunikačních dovedností studentů. V neposlední řadě také prohloubení znalosti typografických pravidel, vč. korekturních značek apod.

Požadavky:

•Klasifikovaný zápočet uděluje vedoucí projektu za jeho včasné odevzdání a hodnotí ho známkou A-F dle kvality zpracování daného tématu.

•Odevzdaný text projektu dle metodiky pro BP: odevzdání tištěné verze (na sekretariát katedry) a elektronické verze do systému PROJECTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvíjet schopnost studentů pracovat s odbornými texty na zadané téma a hledat řešení úkolu (projektu).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN: 80-01-02368-0.

•MURRAY, R. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills. ISBN: 9780335244294.

Doporučená literatura:

•BEDŘICHOVÁ, J., HORNÝ, S. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN: 978-80-245-1946-3.

•OLŠÁK, P. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN: 978-80-901950-1-1.

•ŠIROKÝ, J. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN: 978-80-7502-340-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6476206.html