Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt OPT

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOPO KZ 5 4C česky
Garant předmětu:
Petr Písařík, Markéta Žáková
Přednášející:
Lenka Lhotská, Petr Písařík, Markéta Žáková
Cvičící:
Aneta Buchtelová, Jaromír Doležal, Monika Donevová, Martin Fůs, Jakub Hlaváček, Iva Klimešová, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Lenka Lhotská, Jiří Michálek, Petr Písařík, Šárka Pitrová, Kateřina Škachová, Jana Urzová, Veronika Vymětalová, Ivan Vymyslický, Markéta Žáková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je metodické vedení studentů ve vědecko-výzkumné, nebo vývojové činnosti v oblasti působení Optiky, optometrie nebo oftalmologie. Kontrola soustavné činnosti na tématu projektu, který bude směřovat k závěrečné bakalářské práci (BP).

Sekundárním cílem předmětu je vedení studentů k systematické činnosti dokumentace řešení zadaného úkolu, aplikace zvyklostí v oboru na studenty řešené úlohy, resp. projekty, a také prohloubení komunikačních dovedností studentů. V neposlední řadě také prohloubení znalosti typografických pravidel, vč. korekturních značek apod.

Požadavky:

•Klasifikovaný zápočet uděluje vedoucí projektu za jeho včasné odevzdání a hodnotí ho známkou A-F dle kvality zpracování daného tématu.

•Odevzdaný text projektu dle metodiky pro BP: odevzdání tištěné verze (na sekretariát katedry) a elektronické verze do systému PROJECTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvíjet schopnost studentů pracovat s odbornými texty na zadané téma a hledat řešení úkolu (projektu).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN: 80-01-02368-0.

•MURRAY, R. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills. ISBN: 9780335244294.

Doporučená literatura:

•BEDŘICHOVÁ, J., HORNÝ, S. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN: 978-80-245-1946-3.

•OLŠÁK, P. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN: 978-80-901950-1-1.

•ŠIROKÝ, J. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN: 978-80-7502-340-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-016
Žáková M.
08:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Laboratoř studentské optiky
místnost KL:B-016
Žáková M.
08:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Kladno FBMI
Laboratoř studentské optiky
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6476206.html