Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Strabologie a základy ortoptiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOSRB KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Strabologie je nauka o poruchách jednoduchého binokulárního vidění, které se navenek projevují šilháním. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s klinickými projevy, patofyziologií, diagnostikou a léčbou okohybných poruch.

Požadavky:

1)Úspěšné absolvování písemného závěrečného testu.

2)Okruh otázek je studentům předem poskytnut, obsahuje plný rozsah přednesené a procvičené látky

Osnova přednášek:

1)Teorie vzniku strabizmu, strabizmus kongenitální, akutní, zdánlivý.

2)Heteroforie, heterotropie, Jednoduchý binokulární vidění, superpozice, fúze, stereopse.

3)Patologie binokulárního vidění, útlum, amblyopie.

4)Excentrická fixace, anomální retinální korespondence.

5)Typy strabizmu konkomitující, paralytický

6)Principy vyšetření strabizmu

7)Zásady konzervativního léčení strabizmu. Chirurgické postupy.

Osnova cvičení:

1)Teorie vzniku strabizmu, strabizmus kongenitální, akutní, zdánlivý.

2)Heteroforie, heterotropie, Jednoduchý binokulární vidění, superpozice, fúze, stereopse.

3)Patologie binokulárního vidění, útlum, amblyopie.

4)Excentrická fixace, anomální retinální korespondence.

5)Typy strabizmu konkomitující, paralytický

6)Principy vyšetření strabizmu

7)Zásady konzervativního léčení strabizmu. Chirurgické postupy.

Cvičení je zabezpečeno na externích pracovištích a je zaměřeno na praktickou ukázku probírané látky na přednáškách

•Oční oddělení Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

•Specializovaná oční ordinace Bystrozraký, s.r.o.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]HROMÁDKOVÁ, L. Šilhání. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. ISBN: 9788070135303.

[2]DIVIŠOVÁ, G a kol. Strabismus. 2. uprav. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 306 s., ob. ISBN: 80-201-0037-7.

[3]AUTRATA, R, VANČUROVÁ, J. Nauka o zraku. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. ISBN: 80-7013-362-7.

[4]VON NOORDEN, G.K., HELVESTON, E.M. Strabismus: rozhodovací postupy. 1. české vyd. Praha: Česká strabologická asociace, 2002. XII, 212 s.

Doporučená literatura:

[1]AUTRATA, Rudolf. Dětská oftalmologie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online] 30.7.2008, poslední aktualizace 4.2.2014 [cit. 2019-07-28] Dostupný z WWW: <http://portal.med.muni.cz/clanek-471-detska-oftalmologie-1-dil.html>. ISSN 1801-6103.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6476106.html