Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optometrie v praxi

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOOVP KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Markéta Žáková
Přednášející:
Markéta Žáková
Cvičící:
Markéta Žáková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s legislativou s optikou a optometrií spojenou. Cílem předmětu je vybavit studenty optometrie informacemi pro budoucí výkon povolání co se týká právních aspektů a kompetencí, vytvoření nestátního zdravotnického zařízení, elektronické evidence zákazníků. Seznámit studenty s různými systémy vzdělávání a následného vzdělávání v České republice i zahraničí.

Požadavky:

1)Aktivní účast, písemný dílčí test v 3., 7. a 13. týdnu,

2)Vypracování jedné samostatné práce na zadané téma garantem předmětu a předvedení formou 10 minutová prezentace.

Osnova přednášek:

1)Optometrista a jeho postavení v systému zdravotnické péče o zrak v ČR

2)Zdravotnické profese spolupracující s optometristou.

3)Systém vzdělávání optometristů a spolupracujících zdravotnických pracovníků v ČR.

4)Optometrie a její postavení ve světě

5)Založení a provozování provozoven oční optiky a aplikačního střediska kontaktních čoček.

6)Nestátní zdravotnické zařízení v oboru oční optiky a optometrie, požadavky na něj, jeho vybavení a praktické aspekty schvalovacího řízení.

7)Vybavení optometristické vyšetřovny v praxi.

8)Dokumentace a softwarová řešení v oční optice.

9)Komplexní zpracování zakázky v oční optice.

10)Řešení reklamací a stížností v praxi optometristy a očního optika.

11)Právní důsledky neodborného vykonávání činnosti optometristy a očního optika.

12)Kreditní vzdělávací systém v praxi optometristy. Možnosti dalšího vzdělávání.

13)Profesní sdružení očních optiků, optometristů a kontaktologů a jejich činnost v ČR a ve světě.

14)Shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]AMOS, J. F., ed. Diagnosis and Management in Vision Care. 2nd Revised edition ed. Woburn, MA: Butterworth- Heinemann 1998. ISBN: 9780750696692.

[2]ROSENFIELD, M., LOGAN N.: Optometry: Science, Techniques and Clinical Management. Butterworth-Heinemann, New York 2009. DOI: 10.1111/j.1444-0938.2010.00481.x.

[3]BENJAMIN, William J. a Irvin M. BORISH. Borish's clinical refraction. 2nd ed. St. Louis Mo.: Butterworth Heinemann/Elsevier, c2006. ISBN: 9780750675246.

[4]GLADKIJ, J. a kol.: Managment ve zdravotnictví. Computer Press Brno. 2003. ISBN: 8072269968.

Doporučená literatura:

[1]http://www.mvcr.cz/sbirka/ - sbírka zákonů ČR

[2]http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html - legislativa EU

[3]http://www.ecoo.info/ - European Council of Optometry and Optics, legislativa a vzdělávací systém optometristů v rámci EU

[4]http://scoo.cz/ - Společenstvo českých očních optiků a optometristů, legislativa a vzdělávací systém optometristů v rámci ČR

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-330
Žáková M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6475806.html