Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Problematika osob se zrakovým postižením

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOPZP KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Milan Pešák (gar.)
Cvičící:
Milan Pešák (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Funkční důsledky vrozených zrakových vad a postižení zraku získaného v průběhu života. Výchova a vzdělávání - integrace. Psychologická péče pro osoby se zrakovým postižením. Služby pro podporu osob se zrakovým postižením. Organizace poskytující péči osobám se zrakovým postižením. Úpravy prostředí pro osoby se zrakovým postižením. Rehabilitace osob se zrakovým postižením. Elektronické kompenzační pomůcky a asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením.

Požadavky:

1. 80% účast na cvičeních.

2 .Průběžná základní znalost probírané problematiky ověřené závěrečným testem na konci semestru.

Osnova přednášek:

1. Funkční důsledky vrozených zrakových vad a postižení zraku získaného v průběhu života

- Rozdíly mezi důsledky zrakového postižení v dětství a dospělosti

- Rizika v psychomotorickém vývoji dítěte s těžkým zrakovým postižením

- Sociální důsledky ztráty zraku v průběhu života

2. Výchova a vzdělávání osob se zrakovým postižením

- Institucionální podpora vzdělávání žáků se zrakovým postižením

- Speciální vs. Společné vzdělávání žáků se zrakovým postižením

- Význam kompenzačních pomůcek a asistivních technologií pro vzdělávání osob se zrakovým postižením

- Speciální důrazy ve výchově a aktivitách běžného života

3. Služby pro podporu osob se zrakovým postižením

- Zdravotní služby a jejich poskytovatelé

- Sociální služby a jejich poskytovatelé

- Braillovo písmo a podpora gramotnosti

- Psychologická diagnostika a psychoterapie dětí a dospělých se zrakovým postižením

4. Organizace poskytující péči osobám se zrakovým postižením

- Význam Svépomocného hnutí a občanských organizací osob se zrakovým postižením

- Sociální a právní problematika osob se zrakovým postižením

- Zaměstnanost a volnočasové aktivity

5. Úpravy prostředí pro osoby se zrakovým postižením

- Specifické úpravy prostředí pro slabozraké osoby

- Specifické úpravy prostředí pro nevidomé osoby

- Legislativa v oblasti odstraňování architektonických bariér pro osoby se zhoršenou schopností pohybu a orientace

- Úpravy komunikačních stereotypů

6. Rehabilitace osob se zrakovým postižením

- Nácvik využití kompenzačních pomůcek a asistivních technologií

- Nácvik dovedností prostorové orientace a samostatného pohybu

- Nácvik vykonávání sebeobslužných činností

7. Elektronické kompenzační pomůcky a asistivní technologie

- Pomůcky pro alternativní čtení a psaní

- Pomůcky pro sebeobsluhu

- Pomůcky pro orientaci ve vnějším prostředí a uvnitř budov

- Pomůcky pro sport a volný čas

Osnova cvičení:

1. Funkční důsledky vrozených zrakových vad a postižení zraku získaného v průběhu života

2. Výchova a vzdělávání osob se zrakovým postižením

3. Gramotnost a komunikace – verbální, neverbální a písemná

4. Služby pro podporu osob se zrakovým postižením včetně dobrovolnictví

5. Úpravy prostředí pro osoby se zrakovým postižením

6. Rehabilitace osob se zrakovým postižením včetně nácviku obsluhy elektronických pomůcek

7. Sociální a právní problematika, zaměstnanost a volný čas

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] KUCHYNKA P. a kol. Oční lékařství. Grada Publishing, 2 vyd., Praha 2016. ISBN: 978-80-247-5079-8.

[2] KUCHYNKA, P. Trendy soudobé oftalmologie (svazek 1). Praha: Galén, 2000. ISBN: 8072620436.

[3] ROZSÍVAL, P. Trendy soudobé oftalmologie (svazek 11). Praha: Galén, 2018. ISBN: 9788074923777.

[4] MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha: Triton, 2004. ISBN:80-7254-476-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost CIIRC
Pešák M.
09:00–10:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
CIIRC
místnost CIIRC
Pešák M.
11:00–12:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
CIIRC
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6473306.html