Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Perspektivní technologie pro diagnostiku a korekci zraku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOPTDK KZ 2 2P česky
Přednášející:
Jiří Novák (gar.)
Cvičící:
Jiří Novák (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je zaměřen na principy a současné i budoucí aplikace moderních metod a technologií využívaných v oční optice, optometrii, oftalmologii a nauce o zraku. Studenti se seznámí s vybranými metodami a technologiemi a trendy ve vývoji korekčních pomůcek a postupů a přístrojů pro dokonalejší diagnostiku a analýzu vad zrakového systému.

Požadavky:

1)Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr).

2)Studenti vypracovávají semestrální práci na zvolené téma, kterou prezentují formou odborné přednášky v druhé polovině semestru.

3)Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování semestrální práce a úspěšné obhájení prezentace.

4)Klasifikace na základě kvality semestrální prezentace.

Osnova přednášek:

- Vybrané přednášky o technologiích v oblasti oční optiky, diagnostiky a korekce zraku (např. možnosti refrakční chirurgie v oblasti korekce aberací vyšších řádů, možnosti analýzy rohovky a předního segmentu oka, metody pro měření tvaru a tloušťky rohovky, možnosti vyhodnocení topografických dat, jejich interpretace, možnosti zohlednění aberací a parametrů oka v návrhu moderních korekčních pomůcek, moderní možnosti korekce presbyopického stavu oka, adaptivní a aktivní optické prvky a systémy v oční optice a oftalmologii)

- Prezentace a obhajoba semestrálních prací studentů na odborná témata týkající se perspektivních metod a technologií v oční optice, optometrii, oftalmologii a nauce o zraku.

- Diskuze na daná témata.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Principy perspektivních metod pro diagnostiku a korekci zraku.

Studijní materiály:

[1] Beneš, P. Přístroje pro optometrii a oftalmologii. Vydání první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. ISBN:978-80-7013-577-8.

[2] Kuchynka, P. a kol. Oční lékařství. Grada Publishing, 2 vyd., Praha 2016. ISBN: 978-80-247-5079-8.

[3] ARTAL, P. Handbook of Visual Optics. Vol 1-2. CRC Press, Boca Raton 2017. ISBN: 978-1482237962.

[4] KASCHKE, M., DONNERHACKE, K.H., RILL, M.S. Optical Devices in Ophthalmology and Optometry: Technology, Design Principles, and Clinical Applications. Wiley-VCH, Weinheim 2014. ISBN: 978-3527410682.

[5] PORTER, J., et al. Adaptive Optics for Visual Science. Principles, Practices, Design and Applications. John Wiley & Sons, New York 2006. ISBN: 978-0-471-67941-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-330
Novák J.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6473206.html