Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nauka o refrakci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBONR ZK 2 1P česky
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Jiří Novák
Cvičící:
Jiří Novák
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je pochopení optických principů měření a korekce refrakčních vad a s tím souvisejících problémů. Optické vlastnosti lidského oka. Aberace oka a refrakční vady. Teoretický a praktický popis refrakčních vad. Příčiny refrakčních vad. Klasifikace a četnost refrakčních vad. Principy korekce refrakčních vad oka. Vyšetřovací místnost, základní pomůcky a přístroje pro vyšetření refrakčních vad. Měření zrakové ostrosti, optotypy a jejich vlastnosti. Měření kontrastní citlivosti oka a testy pro toto vyšetření. Optické základy postupů subjektivních metod určení refrakčních vad. Akomodace a její poruchy. Optické principy korekce presbyopie. Velikost sítnicového obrazu. Anisometropie a aniseikonie.

Požadavky:

Zkouška je tvořena písemným testem a ústním zkoušením. Odpovědi na otázky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti. Celkové hodnocení zkoušky odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Osnova přednášek:

1. Přehled zobrazovacích vlastností optické soustavy oka (aberace, rozlišovací schopnost, MTF, vliv aberací na kvalitu zobrazení)

2. Refrakční vady a jejich popis. Hypermetropie. Myopie. Astigmatismus. Anisometropie. Výskyt a četnost refrakčních vad. Příčiny refrakčních vad.

3. Popis refrakčního stavu oka a principy jeho optické korekce.

4. Vyšetřovací místnost, její vybavení a podmínky vyšetření (vliv osvětlení a vyšetřovací vzdálenosti na výsledky vyšetření refrakčního stavu).

5. Měření rozlišovací schopnosti a zrakové ostrosti oka. Optické základy konstrukce optotypů. Typy optotypů.

6. Optické přístroje a pomůcky pro určení refrakčního stavu, principy skiaskopie

7. Metody měření aberací a kvality zobrazení oka

8. Měření kontrastní citlivosti oka. Testy kontrastní citlivosti a jejich využití.

9. Sférická ametropie - metody určení a vliv na zrakovou ostrost a kontrastní citlivost

10. Astigmatismus - metody určení a vliv na zrakovou ostrost a kontrastní citlivost

11. Akomodace oka - metody určení akomodační šíře

12. Optické principy korekce brýlovými, kontaktními čočkami, intraokulárními čočkami a chirurgickými zákroky na rohovce

13. Optické principy korekce presbyopie. Anisometropie a aniseikonie a její optická korekce.

14. Shrnutí problematiky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Optické principy měření a korekce refrakčních vad a s tím souvisejících problémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ANTON, M. Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2.vyd., Brno 2004. ISBN: 80-7013-402-X.

[2] TUNNACLIFE, A.H. Introduction to Visual Optics. ABDO College of Education, 4th ed., London 2012. ISBN: 978-0900099281.

[3] RABBETTS, R.B. Clinical Visual Optics, Butterworth-Heinemann, 4ed., London 2007. ISBN: 978-0750688741.

Doporučená literatura:

[1] BENJAMIN, W. Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann, 2ed., London 2006. ISBN: 978-0750675246.

[2] ROSENFIELD, M., LOGAN, N. Optometry: Science, Techniques and Clinical Management. Butterworth-Heinemann, 2 ed., London 2009. ISBN: 978-0750687782.

[3] SYNEK, S., SKORKOVSKÁ, Š. Fyziologie oka a vidění. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN: 978-80-247-3992-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-537
Novák J.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6471806.html