Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Biochemie pro optometristy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOBCH Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Romana Široká
Přednášející:
Romana Široká
Cvičící:
Romana Široká
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je zaměřen na to, aby si studenti osvojili základní znalostí v oblasti biochemie, aby se seznámili se strukturou a vlastnostmi biochemicky významných látek, které tvoří živé organismy, a s principy látkových a energetických přeměn v organismech. Důraz je kladen na pochopení významu těchto látek pro život organismů a propojení získaných vědomostí v širších souvislostech. V rámci přednášek se studenti seznámí se základy biochemie orgánových soustav a některých významných patologií. Pozornost je věnována i biochemii vidění.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1. Docházka min. 80%, úspěšné absolvování písemných testů, vzorce základních biochemických sloučenin

Požadavky zkoušky:

1. Úspěšné absolvování písemného testu, otevřené otázky, písemné odpovědi, výběr z možností a další varianty.

2. Úspěšnost při získání minimálně 60% správnosti, poté ústní zkouška z probrané látky

3. Zkouška je hodnocením 2 známek a to jak z obsahu přednášek, tak z obsahu obecné biochemie v rámci cvičení

Osnova přednášek:

1. Klinická biochemie, klinická laboratoř, význam, zaměření.

2. Patologie metabolismu sacharidů. Biochemie tělních tekutin a vylučovací soustavy.

3. Biochemie krve a cévní soustavy. Patologie metabolismu lipidů

4. Biochemie trávící soustavy, jater a výživa.

5. Klinická biochemie hormonálního systému.

6. Biochemie dědičnosti, nukleové kyseliny.

7. Biochemie vidění.

Osnova cvičení:

1. Biochemie sacharidů, struktura, metabolismus.

2. Metabolismus sacharidů, lipidy.

3. Lipidy, struktura, metabolismus, poruchy metabolismu.

4. Aminokyseliny, metabolismus, poruchy metabolismu.

5. Proteiny, struktura a funkce, biologický význam.

6. Enzymy, nukleové kyseliny

7. Biochemie vidění, acidobazické rovnováhy.

Cíle studia:

Osvojení teoretických znalostí v oblasti biochemie. Osvojení si přehledu v chemii přírodních látek, v jejích zákonitostech odvíjejících se od metabolismu organismů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ŠTERN, P. a kol. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN: 9788024619798.

[2] RACEK, J. a kol. Klinická biochemie. 3. vyd. Praha: Galen, 2021. ISBN: 8072623249.

[3] LEDVINA, M., STOKLASOVÁ, A., CERMAN, J. Biochemie pro studující medicíny I+II. 1. vyd. Galén, Praha: Karolinum, 20011. ISBN: 9788024614144.

Doporučená literatura:

[1] KODÍČEK, M., VALENTOVÁ, O., HYNEK, R. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 2. Přeprac. vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN: 978-80-7592-013-3.

[2] KOOLMAN, J., ROHM, K.-H. Barevný atlas biochemie. překlad 4. vyd. Grada 2012. ISBN: 9788024729770.

Poznámka:
Další informace:
https://harm.fbmi.cvut.cz/B231/F7PBOBCH/tut https://harm.fbmi.cvut.cz/B231/F7PBOBCH/lec
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-537
Široká R.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
místnost KL:B-220
Široká R.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt
místnost KL:B-230
Široká R.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-230
Široká R.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6471506.html