Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Farmakologie oka

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOFO Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Ján Lešták
Přednášející:
Ján Lešták
Cvičící:
Ján Lešták
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Farmakokinetika léků do oka, aplikace léků, jejich léčebný efekt a nežádoucí účinky. Nejčastěji používané léky

Požadavky:

Složení zápočtového testu. Otázky budou složeny jen z odpřednášené látky.

Osnova přednášek:

1. farmakokinetika látek do oka

2. způsoby podávání očních léků

3. parasympatomimetika a parasympatolytika, sympatomimetika a sympatolytika

4. prostaglandiny, blokátory karboanhydrázy, osmotické látky

5. antiseptika, antibakteriální léky, antibiotika, antivirová, antifugální, antiamébová léčiva

6. kortikoidy a nesteroidní antiflogistika

7. antialergika, sympatomimetika, antihistaminika, léky stabilizující žírné buňky

8. lokální anestetika, léky používané k diagnostickém účelům, mydriatika a cykloplegika,

9-10. léčiva používané při nedostatku slz, léčiva s epitelizačním, metabolickým nebo antiproliferačním účinkem

11-12. léčiva používaná při nedostatku slz, léčiva s epitelizačním, metabolickým nebo antiproliferačním účinkem

13. nežádoucí účinky léků na oko

14. shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se aplikací léků do oka, jejich efektem, nežádoucími účinky. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku, se kterou se absolvent může setkat ve své praxi.

Studijní materiály:

[1] Heissigerová J a kol. Oftalmologie. Pro pregraduální a postgraduální přípravu. Maxdorf Jessenius, 2018. ISBN 978-80-7345-580-4.

[2] Lincová D a kol. Základní a aplikovaná farmakologie.Galen, 2005. ISBN 80-7262-168-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:C-4
Lešták J.
16:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C4, Malý sál
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6469006.html