Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do optiky a optometrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOUO Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Písařík
Přednášející:
Ján Lešták, Jiří Novák, Petr Písařík, Jana Urzová, Markéta Žáková
Cvičící:
Eva Urbánková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět shrnuje poznatky oboru optika a optometrie a je úvodním předmětem, který studentům ukáže možnosti jejich budoucího povolání. V průběhu přednášek budou studenti seznámeni se základními pojmy, vývojem, současným stavem a budoucností studovaného oboru. Studenti se na cvičeních seznámí se základy paprskové, vlnové a kvantové optiky pomocí vybraných početních úloh. Důraz je kladen na seznámení se s obsahem a základními pojmy dalšího studia.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

Písemné prokázání získaných znalostí při závěrečném testu na posledním cvičení, pro úspěšné složení zápočtu je nutné získat alespoň 50% bodů z testu. Test bude obsahovat deset početních příkladů (bodování 0-5 bodů) z látky probírané na cvičeních, u testu je povolena kalkulačka. Ze cvičení lze získat body navíc plněním dobrovolných minitestů.

Požadavky zkoušky:

Zkouška je písemná a pokrývá učivo v celém rozsahu látky probrané na přednáškách formou otázek, hodnocení jednotlivých otázek písemné části je 0-5 bodů, maximum je 50 bodů. K bodovému zisku zkouškového testu se přičtou body ze zápočtového testu a minitestů. Následné známkování je standardní ČVUT.

Osnova přednášek:

1. Úvod do optiky a optometrie

2. Rozdělení optiky – geometrická, vlnová a kvantová, základní pojmy a vztahy, světlo a jeho vlastnosti

3. Historický vývoj optometrie, současná situace oboru v ČR a porovnání s praxí ve světě

4. Optické přístroje, jejich princip a možnosti využití ve studovaném oboru

5. Příbuzné obory a jejich náplň 1: oftalmologie, ortoptika

6. Příbuzné obory a jejich náplň 2: zrakový terapeut, oční optik

7. Legislativa

Osnova cvičení:

1. Zákon odrazu a lomu

2. Základy zobrazování rovinným a kulovým zrcadlem, zobrazovací rovnice, znaménková konvence

3. Tenká čočka, zobrazování spojkou a rozptylkou, zobrazovací rovnice

4. Geometrická optika - kombinace zobrazení

5. Lupa, Mikroskop, dalekohled

6. Vlnová optika, vlnová délka a frekvence světla, interference, ohyb

7. Test

Cíle studia:

Seznámit studenty s oborem optiky a optometrie a ukázat jim možnosti jejich budoucího povolání.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HALLIDAY, D., RESNICK R., WALKER, J., DUB, P. (ed.). Fyzika. 5. přeprac. vyd. Přeložil Miroslav ČERNÝ. Brno: VUTIUM, 2013. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN: 978-80-214-4123-1.

[2] BARTUŠKA, Karel. Sbírka řešených úloh z fyziky IV. Praha: Prometheus, 2000. ISBN: 80-7196-037-3

Doporučená literatura:

[1] LEPIL, O. Optika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2008, ISBN: 978-80-719-6384-4.

[2] SVOBODA, E. Přehled středoškolské fyziky. Praha: Prometheus, 2013. ISBN: 978-80-7196-438-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-330
Písařík P.
Novák J.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:B-430
Urbánková E.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
Čt
místnost KL:B-307
Urbánková E.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-307
Urbánková E.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6468506.html