Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Teorie zásob, obnovy a rozvrhy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TZOK Z,ZK 4 10B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Úvod do teorie zásob – základní pojmy, typologie úloh, statické modely, deterministické dynamické modely, stochastické dynamické modely. Úvod do teorie obnovy – základní pojmy, typologie úloh, modely s opotřebením objektů, modely se selháváním objektů. Úvod do teorie rozvrhů – základní pojmy, typologie úloh, rozvrhy s jedním strojem, rozvrhy s více paralelními stroji, rozvrhovací úlohy typu Flow Shop a Job Shop.

Požadavky:

diferenciální počet funkcí jedné proměnné, integrální počet funkcí jedné proměnné, teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, teorie grafů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními matematickými metodami teorie zásob, obnovy a rozvrhů a jejich aplikacemi v logistických systémech.

Studijní materiály:

•PEŠKO, Š. Stochastické modely. Elektronický studijní materiál. Dostupný na http://frcatel.fri.uniza.sk/users/pesko/OA2/sme2

•PALÚCH, S., PEŠKO, Š. Kvantitatívne metódy v logistike. Žilinská univerzita v Žilině, 2006, ISBN 80-8070-636-0, dostupné na https://frcatel.fri.uniza.sk/users/pesko/publ/qml.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6402606.html