Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Advanced Methods of Project Management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D26APM_EN ZK
Garant předmětu:
Zita Prostějovská
Přednášející:
Zita Prostějovská
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cílem předmětu je studium a získání znalostí a dovedností s využitím pokročilých metod projektového řízení. Student se seznámí s odlišnými typy životního cyklu projektu (prediktivní, adaptivní a iterativní) a odlišnými přístupy k řízení projektu v závislosti na životním cyklu. Pro jednotlivé přístupy budou představena pozitiva a negativa a diskutována vhodnost využití na konkrétních typech projektů. Pozornost bude věnována zainteresovaným stranám projektu. Student získá schopnost identifikovat, ohodnotit a navrhnout relevantní strategii přístupu k zainteresovaným stranám a bude schopen analyzovat možná rizika plynoucí z jednotlivých zainteresovaných stran. Budou vytvořeny předpoklady pro systematický přístup k řízení projektů, rozvíjena schopnost studenta zohledňovat vliv okolí projektu při řízení i plánování projektu. Student získá znalosti o vytváření podmínek pro zlepšení kontroly průběhu realizace a aplikace nových poznatků v procesech řízení změn v organizacích, řízení programů a portfolií projektů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

CME

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6290006.html